Seniorgruppa

Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Seniorgruppa er en dugnadsbasert gruppe i DNT Oslo og Omegn for alle over 60 år. Gruppa arrangerer hyggelige turer på torsdager og søndager, og i tillegg holdes fire årlige møter med foredrag og lett lunsj. Det kreves ikke påmelding verken til turene eller møtene, så bare møt opp! Turdeltakere kan ha med hund så lenge den går i bånd og ikke er til sjenanse for andre i følget.

Sjekk https://www.ruter.no/ eller ring 177 for oppdatert ruteinformasjon. 

Gradering av turene

I vurdering av turen er det viktig å se på både turlengde og vanskelighetsgrad (FARGEKODE).

FARGEKODEN – angir vanskelighetsgrad på turer, uavhengig av lengde.

  • GRØNN:  For nybegynnere og barn, krever ingen spesielle ferdigheter. Skogsveier og gode stier. Hovedsak kortere turer. Moderate stigninger, ingen bratte partier.
  • BLÅ:  For de med litt erfaring i terreng og middels trente turgåere. Kan ha noe mer krevende partier og kan være steinete. Moderate stigninger som kan ha enkelte bratte partier.
  • RØD:  For erfarne turgåere og de med utholdenhet. Sti, åpent terreng, stein, ur og snaufjell. Bratte helninger og lengre strekning med løs stein og myr kan forekomme.
  • SVART:  For erfarne turfolk og de med god utholdenhet. Gode fjellsko anbefales. Lange turer på mer krevende stier eller topp med bratte og vanskelige partier med ujevnt underlag.

Turlengde – oppgitt i antall km, estimert eller forventet lengde.

Velkommen på tur! 

Oversikt over styret i Seniorgruppa 2022/2023

Navn Rolle Ansvar E-post Telefon
Sigrid Bellamy Styreleder Overordnet ansvar sigridbellamy@gmail.com 918 98 450
Tone Nilsen Styremedlem Ansvar for foredragsholdere tonni2@online.no 909 86 180
Torbjørn Aas Styremedlem Turansvarlig torbjo-a@online.no 920 22 798
Arild Drolsum Styremedlem Økonomi ardrol@online.no 911 72 470
Inger Cappelen Styremedlem Sekretær ingcappelen@gmail.com 415 64 764 
Asrun Aalvik Varamedlem asrunaalvik@gmail.com 416 88 659