Priser  - overnatting og mat

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Andre medlemsforeninger i DNT kan ha andre priser.