Priser  - overnatting og mat

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Andre medlemsforeninger i DNT kan ha andre priser.

Betjente hytter / Staffed lodges

Pristillegg i 2022 pga smitteverntiltak

Pristillegget per natt gjelder så lenge pandemien pågår og vil bli avviklet når vi kan gå bort fra smitteverntiltakene. Voksen: 45,- / Barn 25,- Tillegget belastes ved utsjekk.

Price surcharge 2022 due to Corona

The surcharge per night applies as long as the pandemic is ongoing. Adult: 45, - / Children 25, -. Charged at check-out.