Priser 

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Prisene kan variere hos andre medlemsforeninger i DNT.

Overnatting og mat på hyttene - priser 2020

Medlemskap 2020

Medlemskontingent 2020
Hovedmedlem Kr. 710,-
Ungdom 19 - 26 år. Født 1994 - 2001 Kr. 360,-
Skoleungdom 13 - 18 år. Født 2002 - 2007 Kr. 220,-
Honnørmedlem - født 1953 eller tidligere, og uføre Kr. 555,-
Husstandsmedlem  til hoved, ungdom-, honnør- eller livsvarig medlem Kr. 390,-
Barnas Turlag 0 - 12 år. Født 2008 - 2020 Kr. 135,-
Familiekontingent Kr. 1.275,-
Livsvarig medlemskap Kr. 17.750,-