Priser 

Vi gjør oppmerksom på at disse prisene gjelder for DNT Oslo og Omegn. Prisene kan variere hos andre medlemsforeninger i DNT.

Medlemspriser

Medlemskontigent 2019
Hovedmedlem 27 - 66 år kr 695
Ungdom/Student (19-26 år, f. 1993-2000) kr 350
Skoleungdom* (13-18 år, f 2001-2006) kr 215
Honnørmedlem (67 år og eldre, f 1952 eller tidligere og uføre) kr 540
Husstandsmedlem* (til hoved-, ungdoms-, honnør-, eller livsvarig) kr 380
Barnas Turlag* (0-12 år, f 2007-19) kr 130
Tillegg for porto ved utsending av Fjell og Vidde utenfor Norden kr 100
Livsvarig medlem  kr 17375
Familiekontingent kr 1250