Organisasjonen

DNT Oslo og Omegn er DNTs største og eldste lokalforening. Her finner du informasjon om historien vår, hva styret gjør, og hvem som sitter der, og om visjonen og verdiene vi jobber ut i fra for å tilrettelegge for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv. 

DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 1868. Les mer om

vår historie

.

Her finner du oversikt over medlemmer i vårt styre og råd.

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet er styrende for all virksomhet i organisasjonen.

Strategi og vedtekter for DNT Oslo og Omegn.