Organisasjonen

DNT Oslo og Omegn er DNTs største og eldste lokalforening. Her finner du informasjon om historien vår, hvem som sitter i Styret og i Rådet, om visjonen og verdiene vi jobber ut i fra for å tilrettelegge for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv,  om vår strategi og våre vedtekter, samt vårt miljøengasjement.

DNT Oslo og Omegn ble stiftet i 1868. 

DNT Oslo og Omegn er sertifisert gjennom Miljøfyrtårn. Alle sider av vår drift er med.

Her finner du oversikt over medlemmer i vårt styre og råd.

DNTs visjon "Naturopplevelser for livet" er styrende for all virksomhet.

Strategi og vedtekter for DNT Oslo og Omegn.