Turledergruppa

Unge turledere på fjellet
Unge turledere på fjellet Foto: Stine Wike

Turledergruppa med sitt styre arbeider i hovedsak med å utdanne nye turledere, videreudanne allerede godkjente turledere, bidra til faglig og sosialt samhold turlederne imellom og tale turledernes sak ovenfor administrasjon og styre.

Turledergruppa har også sitt eget medlemsblad "Turleder’n" som kommer ut fire ganger i året.  Det arrangeres 3-4 medlemsmøter årlig med faglig innhold og hyggelig samvær, en årlig Turlederhelg med årsmøte på en av DNTs hytter samt dagsturer/kveldsturer til steder av spesiell interesse.

I mer enn 60 år har DNT arrangert ulike type fellesturer. Turledergruppa i DNT Oslo og Omegn ble først stiftet i 1977 og har i 2015 rundt 500 turledere.

Turlederne leder DNT Oslo og Omegns fellesturer, alt fra dagsturer i nærområdene til 3 - 8 dagers turer på fjellet og ukesturer i utlandet. De fleste turene går sommerstid på høyfjellet, men det arrangeres også en god del vinterturer. Sist sommer ledet de ca 200 turer på fjellet. I vinter ble det gjennomført 70 turer med leder. Gruppene er på 4-15 personer. Om sommeren brukes stort sett én turleder på hver tur.  På de fleste av vinterturene er det to turledere.

Tradisjonelt rekrutteres turledere fra medlemmene med kompetanse på ledelse eller veiledning og god erfaring fra fjellet. For å møte et økende behov for flere kvalifiserte ledere, ble det på DNTs landsmøte i 1998 vedtatt en modell for DNTs turlederutdanning. For å bli godkjent turleder må man ha gjennomgått et turlederkurs. Det er flere  turlederkategorier: Nærmiljøturleder, sommerturleder og vinterturleder. En autorisert vinterturleder er også kompetent til å lede sommerturer.

Våre turledere er ikke profesjonelle i den forstand at de har føring av grupper i fjellet som yrke. De utfører dette på dugnadsbasis fordi de har glede av å ferdes i naturen og av å ta med andre på sine opplevelser.