ISinfo for turskøytere

Skridkonätet er kanskje det beste og mest oppdaterte nettstedet for isobservasjoner, turlogger og informasjon fra andre turskøytere, spesielt for østlandsområdet og Sverige.


Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) står bak Varsom.no, iskart.no og innrapporteringstjenesten RegObs.
Her kan du lese mer om tjenestene hos Foreningen Turskøyting.


De senere årene er bruk av satelittbilder - spesielt fra ESAs Sentinel 2-satelitter - gitt en fantastisk mulighet til å se islegging og endringer med få timer eller dagers forsinkelse. Klikk her for en nyttig opplæringsartikkel hos Foreningen Turskøyting.