Hyttevakt i fjellet

Her på Storkvolvbua i Langsua skal det være hyttevakt sommeren 2022
Her på Storkvolvbua i Langsua skal det være hyttevakt sommeren 2022 Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Har du lyst til å tilbringe sommeren i fjellet og gjøre en innsats som hyttevakt for DNT Oslo og Omegn? Foreningen søker etter hyttevakter til selvbetjeningshyttene i områdene Langsua, Rondane sør, Jotunheimen, Breheimen, Dovrefjell, Skarvheimen, Femundsmarka og Hardangervidda i månedene juli og august.

Klikk her for å skrive tekst.

Hvem kan bli hyttevakt?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i fjellet, kan bli hyttevakter i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du har en viss erfaring fra fjellturer på sommerstid og noe kjennskap til selvbetjeningssystemet vårt. 

Hvordan kan jeg bli hyttevakt?

Du kan bli hyttevakt ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er hyttevakt du vil bli, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om oppdrag som hyttevakt, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for hyttevakter som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg i fjellet!

Hva er hyttevaktens oppgaver?

Hyttevakten skal påse at gjester skriver seg inn i besøksprotokollen og betaler for oppholdet. De skal følge med på at gjestene tar del i den daglige rengjøringen av hytta og behandler avfall på riktig måte. Ved stor trafikk på hytta organiserer hyttevakten overnattingen og er ellers behjelpelig med forefallende arbeid.

Hyttevaktene får dekket reise og opphold

Det er viktig for oss at du som frivillig ikke har utgifter knyttet til ditt oppdrag for oss. Derfor dekker vi kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser på ditt oppdrag.

Hyttedrift i regi av DNT Oslo og Omegn

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT. Foreningen driver i alt 113 turisthytter, fordelt på 22 betjente, 52 selvbetjente og resten ubetjente hytter. I arbeidet med driften av hyttene tilbyr vi mulighet for å være hyttevakt på noen av de større selvbetjeningshyttene på fjellet. Hver hytte har et tilsyn som står for drift, oppfølging og regelmessig besøk på hytta. Forskjellen på en selvbetjent og en ubetjent hytte, er at de selvbetjente tilbyr proviant for salg, det gjør ikke de ubetjente. 

Hvilke hytter i DNT Oslo og Omegn har hyttevakter?

Hardangervidda: Hellevassbu, Kjeldebu, Helberghytta, Rembesdalseter, Torehytten, Tyssevassbu og Lågaros

Dovrefjell: Reinheim

Langsua: Storkvolvbua

Femundsmarka: Røvollen

Jotunheimen: Olavsbu og Torfinnsbu

Skarvheimen: Vandrende hyttevakt

Rondane sør: Vandrende hyttevakt

Den vandrende hyttevakten i Skarvheimen går mellom hyttene Sulebu, Skarvheim, Bjordalsbu og Kongshelleren for ettersyn av hyttene. For den vandrende hyttevakten i Rondane sør går hyttevakten mellom Eldåbu, Veslefjellbua og Jammerdalsbu. Opplegg for turen planlegges av den enkelte hyttevakt.

Boforhold på hyttene

Hyttevakten får et eget rom til disposisjon i hytta. Hyttene har ikke innlagt strøm og vann, men enkelte større hytter har montert ledlys som går på solcelle. De fleste hytter har ikke mobildekning og avstand inn til hyttene varierer etter beliggenhet.

Når er det behov for hyttevakter?

Hyttevaktsesongen er i månedene juli og august. Det prioriteres hyttevakter som binder seg for 2 eller 3 ukers sammenhengende vakt.

Hyttevakt sommersesongen 2022

Det er fortsatt noen ledige oppdrag som hyttevakt for sommeren 2o22. Ta kontakt med oss dersom du kunne tenkt deg å være frivillig hyttevakt.