Hyttevakt i fjellet

Her på Storkvolvbua i Langsua skal det være hyttevakt sommeren 2021.
Her på Storkvolvbua i Langsua skal det være hyttevakt sommeren 2021. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Har du lyst til å tilbringe sommeren i fjellet og gjøre en innsats som hyttevakt for DNT Oslo og Omegn? Foreningen søker etter hyttevakter til selvbetjeningshyttene i områdene Langsua, Rondane sør, Jotunheimen, Breheimen, Dovrefjell, Skarvheimen, Femundsmarka og Hardangervidda i månedene juli og august.

DNT Oslo og Omegn er den største medlemsforeningen i DNT. Foreningen driver i alt 113 turisthytter, fordelt på 22 betjente, 52 selvbetjente og resten ubetjente hytter. I arbeidet med driften av hyttene tilbyr vi mulighet for å være hyttevakt på noen av de større selvbetjeningshyttene på fjellet.

Hyttedrift i regi av DNT Oslo og Omegn

DNT Oslo og Omegn driver 52 selvbetjente hytter i fjellområdene i Sør-Norge. Hver hytte har et tilsyn som står for drift, oppfølging og regelmessig besøk på hytta. Forskjellen på en selvbetjent og en ubetjent hytte, er at de selvbetjente tilbyr proviant for salg, det gjør ikke de ubetjente. Hyttevaktene er tilknyttet de større selvbetjente hyttene i fjellet.

Hvem kan bli hyttevakt?

Alle som er medlem i DNT og som har interesse for friluftsliv og arbeid i fjellet, kan bli hyttevakter i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du har en viss erfaring fra fjellturer på sommerstid og noe kjennskap til selvbetjeningssystemet vårt. 

Hva er hyttevaktens oppgaver?

Hyttevakten skal påse at gjester skriver seg inn i besøksprotokollen og betaler for oppholdet. De skal følge med på at gjestene tar del i den daglige rengjøringen av hytta og behandler avfall på riktig måte. Ved stor trafikk på hytta organiserer hyttevakten overnattingen og er ellers behjelpelig med forefallende arbeid.

Hyttevaktene får dekket reise og opphold

Hyttevakten avlønnes med kr. 100,- pr. dag for førsteårsvakt, kr. 125,- pr. dag for andreårsvakt og kr. 150,- pr. dag for tredjeårsvakt. I tillegg dekkes kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser.

Hvilke hytter i DNT Oslo og Omegn har hyttevakter ?

Hardangervidda: Hellevassbu, Kjeldebu, Helberghytta, Rembesdalseter, Torehytten, Tyssevassbu og Lågaros

Dovrefjell: Reinheim

Langsua: Storkvelvbu

Femundsmarka: Røvollen

Jotunheimen: Olavsbu 

Breheimen: Arentzbu og Fast

Skarvheimen: Vandrende hyttevakt

Rondane sør: Vandrende hyttevakt

Den vandrende hyttevakten i Skarveheimen går mellom hyttene Sulebu, Skarvheim, Bjordalsbu og Kongshelleren for ettersyn av hyttene. For den vandrende hyttevakten i Rondane sør går hyttevakten mellom Eldåbu, Veslefjellbua og Jammerdalsbu.  Opplegg for turen planlegges av den enkelte hyttevakt.

Boforhold på hyttene

Hyttevakten får et eget rom til disposisjon i hytta. Hyttene har ikke innlagt strøm og vann, men enkelte større hytter har montert ledlys som går på solcelle. De fleste hytter har ikke mobildekning og avstand inn til hyttene varierer etter beliggenhet.

Når er det behov for hyttevakter?

Hyttevaktsesongen er i månedene juli og august. Det prioriteres hyttevakter som binder seg for 2 eller 3 ukers sammenhengende vakt.

Slik blir du hyttevakt 

Dersom du ønsker å bli hyttevakt, så må du registrere deg i vårt nye frivillighetsregister på vedlagte link: DNTs Frivilligsystem.  Er du allerede registrert i vår frivillighetsregister blir oppdrag som hyttevakt lagt ut midt i mars måned og alle som har registrert sin interesse om å være hyttevakt får tilsendt en e-post med påminnelse om at alle vaktperiodene er lagt ut.

Frist for å melde seg på oppdrag som hyttevakt er satt til: 25. april.