Hyttetilsyn i Marka

Hyttetilsyn
Hyttetilsyn

Arbeidsoppgaver


Tilsynet på hyttene til DNT Oslo og Omegn har, som navnet tilsier, tilsyn med hytta. Det betyr at de besøker hytta regelmessig for å se at alt er i orden. Beholdningen av stearinlys, fyrstikker, dopapir, vaskemidler og andre forbruksartikler sjekkes og suppleres om nødvendig. Hyttegjestene skal vaske etter seg selv, men en gang i halvåret er storrengjøring nødvendig. Det er det tilsynet som sørger for, gjerne med dugnadshjelp. Det skal alltid være tilgang på rene kluter og håndklær, og laken og putevar må vaskes med jevne mellomrom. Ved til fyring, og gass til kokeapparater skaffes av tilsynet. Tilsynet tømmer utedoen ved behov. En del enklere vedlikehold av hyttene gjøres av tilsynet, gjerne ved hjelp av dugnadsfolk.

Godtgjørelse


Hyttetilsynet får ikke lønn for jobben, men kan benytte de ubetjente hyttene i marka sammen med samboer/ektefelle/turvenn gratis så lenge de ikke fortrenger andre gjester. PS. For tiden gis det maks to overnattinger pr. år. For de største hyttene betales en rabattert sum.
Dessuten dekkes alle kostnader hyttetilsynet har ved utøvelse av jobben, i tillegg til kjøregodtgjøring med kr 4,10 pr. km (skatt trekkes fra dette beløpet).

Rabatt i Tursenteret i Storgata

Hyttetilsyns-rabatt i Tursenteret i Storgata så lenge du er hyttetilsyn for DNT Oslo og Omegn, henvis til hvilken hytte hvor du har tilsyn ved betaling i kassen. Vi gjør oppmerksom på at dette er et gode som gis hyttetilsyn for eget bruk som følge av slitasjen dugnadsoppdrag påfører egne klær og utstyr, og rabatten er ikke gyldig for gaver/kjøp for familie og venner. 

Organisering


Vi har nå en gruppe på mer enn 140 engasjerte hyttetilsyn fordelt på 32 ubetjente hytter. To ansatte i DNT Oslo og Omegn jobber med drift og vedlikehold av hyttene, og du vil være i jevnlig kontakt med disse i arbeidet som tilsyn på hytta. Du blir invitert på to fellesmøter i DNT Oslo og Omegns lokaler i Storgata eller på en av hyttene i Marka. Der møtes vi for å utveksle informasjon og erfaringer og for å drøfte ulike utfordringer.

Kontaktpersoner


Roy Erik Sund, Bygningsansvarlig, 913 41 541, roy.erik.sund@dnt.no 
Janet Bydal, Hyttedriftsansvarlig i Marka, 916 98 675, janet.bydal@dnt.no