hyttedugnad i marka

Har du lyst til å bidra til vedlikehold av en eller flere av foreningens 31 ubetjente og betjente anlegg i Marka?


Hvem kan bidra med hyttedugnad i Marka?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i Marka, kan bidra frivillig med hyttedugnad i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du ønsker og evner å ta i et tak og du bør være vant med å ferdes i skogen. Mye av arbeidet er av fysisk art, i form av bæring, løfting, skjæring, maling eller annet, så det er en fordel at du har kapasitet til dette. 

Hvordan kan jeg bli frivillig innenfor hyttedugnad i Marka?

Du kan bli frivillig ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er hyttedugnad du vil bidra med, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om oppdrag, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for hyttedugnader som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg!

Hva er en hyttedugnad og hvilke oppgaver kan jeg vente meg?

En hyttedugnad kan være veldig mye forskjellig, og det er det som er så bra. Her har vi plass til veldig mange ulike personer med ulike forutsetninger, ferdigheter og utgangspunkt. Her er litt mer informasjon om de ulike tilbudene som finnes per idag:

Hyttedugnader

Alle de ubetjente hyttene i Oslomarka har dugnadsbasert drift. De større hyttene har dugnader to ganger i året, mens de mindre hyttene trenger en ekstrainnsats nå og da. Arbeidet kan være nedvasking av hytta, hugging av ved eller maling av hytta utvendig som innvendig.

Trelauget på Skar

Innerst i Maridalen ligger Skar leir, og her har noen av DNT Oslo og Omegns frivillige bygd opp et spenstig dugnadsmiljø. De jobber spesielt med ved og lager mange ting av tre som kommer markahyttene til gode. Egne veddugnader eller vedlikeholdsdugnader holdes på de ulike hyttene i Oslomarka, alt etter hvilke behov det er på hyttene og hvilke erfaringer medlemmene i gruppa har.

Kobberhaughytta

Kobberhaughytta har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes ca annenhver måned og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid.

Sæterengjengen

Sæteren Gård har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes hver onsdag og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid. Andre oppgaver kan være rydding og vasking på gården.

Frivillige får dekket reise og eventuelt opphold

Det er viktig for oss at du som frivillig ikke har utgifter knyttet til ditt oppdrag for oss. Derfor dekker vi kost, losji og reiseutgifter etter Statens satser på ditt oppdrag.

Organisering

Dugnadene i Oslomarka er organisert slik at hvert område og hver hytte i Marka har sin ansvarlige leder eller tilsyn. Disse, sammen med administrasjonen i Storgata, drar i gang dugnader etter behov. Ett år kan all veden bli brukt opp raskere enn året før, og en ekstrainnsats for å transportere inn mer ved må gjøres omgående. Derfor vil noe av dugnadsarbeidet være annonsert kun kort tid i forveien.