Hund på hyttene

Tilretteleggingen for hunder på DNTs hytter varierer og det er mange hensyn å ta for at dette skal fungere godt for alle. Tilbudet til de som har med hund er under utvikling, og her er en oversikt over tilbudet på DNT Oslo og Omegns hytter for de som har med hund. Dette er en generell informasjon knyttet til å ha med seg hund på tur i fjellet og ved besøk på hytter som drives av DNT Oslo og Omegn.

Velkommen til fjells!

Hund på selvbetjeningshytter

En del av våre selvbetjeningshytter har tilrettelegging for hund. Her finner du informasjon om hvilke hytter som er tilrettelagt og hvordan tilretteleggingen er. 

Generelle regler for selvbetjente hytter:

 • Hunden din har ikke adgang til oppholdsrom, spiserom og soverom
 • Hunden din må være ute eller plasseres i uthus
 • De aller fleste selvbetjeningshytter har et hundebur i uthuset/sikringshytta eller alternativt eget hunderom
 • Ta med underlag til hunden om nødvendig, ikke bruk hyttas sengetøy eller tepper

Oversikt over hundetilbudet på selvbetjeningshytter

Hund på betjente hytter

Alle våre betjente hytter er tilrettelagt for hund. Ta kontakt direkte med hyttene du skal besøke for å høre om de har kapasitet til deg og hunden din. 

Generelle regler for betjente hytter:

  • Spør alltid bestyrer om hvor hunden din kan plasseres
  • Hunden din har ikke adgang til oppholdsrom, spiserom og soverom
  • De fleste betjente hytter har hundebur på egne rom
  • Plassering av hunden vil variere ut fra den enkelte hyttes størrelse og mulighet for praktisk tilrettelegging

  Oversikt over hundetilbudet på betjente hytter

  Hund på markahyttene 

  På disse markahyttene er det tillatt med hund:

  Generelle tips og vilkår for hund på DNT Oslo og omegn sine hytter:

  • DNT Oslo og Omegn minner om at det er forbud mot å gå fra hunden bundet rett ved inngangen til betjente, selvbetjente og ubetjente hytter. Eller på annet sted der folk må passere tett ved hunden, jfr. Hundeloven.
  • Du må som gjest være klar over at hunden kanskje må overnatte i et kaldt rom sammen med andre hunder.
  • Det er viktig at du som gjest alltid har kontroll over hunden
  • Følg alltid reglene for båndtvang, i mange fjellområder er det i perioder beitende bufe og vilt som til enhver tid trenger ro og minst mulig forstyrrelse.
  • Husk at mange gjester er allergiske mot hunder.
  • Mange er redde for hunder selv om hunden ikke er aggressiv. Vis derfor tilbørlig hensyn til andre gjester.

  Bringing dogs to the cabins

  Information in English about bringing dogs to the DNT cabins run by DNT Oslo og Omegn