Frivillig i DNT Oslo og Omegn

I 2020 bidro frivillige med 116.200 dugnadstimer i DNT Oslo og Omegn. Det er takket være denne innsatsen vi kan skape naturopplevelser for livet for deltakere på turer og aktiviteter og for besøkende på våre hytter, ruter og stier i Marka og på fjellet! Bli med på laget du også!

Hvem kan bli frivillig i DNT Oslo og Omegn?

Alle som har interesse for friluftsliv og ønsker å bidra enten i Marka eller på fjellet, kan bli frivillig i DNT Oslo og Omegn. Vi har mange ulike tilbud til deg som frivillig, så alle er velkommen til å finne en oppgave som passer deg, din tid, og dine ferdigheter. 

Hvordan kan du bli frivillig i DNT Oslo og Omegn? 

Nye frivillige i foreningen medler interesse ved å registrere seg i vårt frivilligsystem. Det gjør du ved å registrere deg i vårt frivilligsyststem. Etter dette inviterer vi deg til et intromøte for nye frivillige. På møtet får du informasjon om foreningen, de ulike frivilligrollene og hvor det er muligheter for nye frivillige akkurat nå. Du finner aktuelle datoer og kan melde deg på møtene i frivilligsystemet. Etter intromøtet tar vi en prat om hvilken rolle du kan tenke deg som frivillig og legger en plan for veien videre. 

Under kan du lese mer om de ulike frivilligrollene vi har. 


Lokale turlag

DNT Oslo har 12 lokale turlag. Her kan du bidra lokalt med den aktiviteten turlaget tilbyr.

Dugnad i fjellet

Hyttevakt

Frivillige bor på utvalgte hytter og passer på at alt går som smurt for besøkende og gjester i løpet av høysesongen.

Brudugnad

Frivillige vedlikeholder og videreutvikler det store nettverket av bruer i våre områder.

Vardedugnad

Frivillige vedlikeholder og restaurerer eksisterende ruter eller utvikler nye dersom det er behov for det. 

Hyttedugnad

Frivillige bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle hytteparken av ubetjente, selvbetjente og betjente hytter.

Dugnad i Marka og på fjorden

Hyttetilsyn

Frivillige sørger for at alt er i orden på hyttene og at den har alt utstyret den trenger for å huse besøkende og gjester. 

Stidugnad

Frivillige sørger for å rydde og merke vårt store stinettverk og utvikler nye stier dersom det er behov for det.

Hyttedugnad

Frivillige​​ bidrar til å vedlikeholde og videreutvikle hytteparken av ubetjente og betjente hytter.

​​​​Turledelse​​​​​​​

Turledere sørger for at deltakere på turer og aktiviteter kommer trygt og godt frem, og bidrar samtidig til å formidle naturopplevelser for livet.

Vannaktiviteter

Enten det er kajakk- eller kanopadling, robåt eller livredning du er interessert i - her finner du mer informasjon hvordan du kan bli frivillig.

Turskøyting

DNT Oslo og Omegn har ikke en egen turskøytegruppe eller turskøyteturer, men vi holder i samarbeid med Foreningen Turskøyting teorikurs på Friluftshuset, og vil i 2022 ha fokus på å samarbeide med andre turskøytemiljøer for å få ut god informasjon, tilby kurs og bidra inn i utviklingen av en kursstige for turskøyting og turledelse/kurs.

Tillitsverv og organisasjonsarbeid

Frivillige sørger for at våre styrende organer består og bidrar til å føre organisasjonen i riktig retning i tråd med gjeldende visjon og strategier.

DNT-vert

Frivillige sørger for at deltakere på våre aktiviteter kan føle seg velkommen, hjelper til med praktiske gjøremål og bidrar til generelt god stemning og sosialt felleskap. 


Åpen kafé for alle våre frivillige

Dette er et månedlig arrangement for alle våre frivillige og for de som er nysgjerrige på hvilke dugnadsmuligheter som finnes i DNT Oslo og Omegn.