Forholdene i Marka

Mørkgonga er stengt

August 2018 ble det varslet om mye løse steiner opp gjennom Mørkgonga på Ringerike. Ved nærmere ettersyn viste det seg at store deler av juvet og kanten av skrenten hadde løse steiner. Stien oppover og gjennom Mørkgonga er derfor stengt for gjennomgang.

Du kan komme deg til toppen allikevel

Men, du kan likevel komme deg til toppen av Mørkgonga og se utover og ned i juvet. Følg stien på nedsiden langs skrenten opp mot Skardtjernet. Skiltet Skardet 1, Gyrihaugen 3. Der tar du av stien opp til venstre, der det er skiltet til Mørkgonga. Følg den nordover igjen til nytt stikryss, der det er skiltet ned til Mørkgonga. Se blå strek på kartet.

Våren 2019 blir det skiltet permanent.

Fra Mørkgonga på Ringerike
Fra Mørkgonga på Ringerike Foto: Dag olav Brækkan
På skitur i Nordmarka.
På skitur i Nordmarka. Foto: John Petter Nordbø
Omlegging sti Mørkgonga
Omlegging sti Mørkgonga