FØREMELDINGER VINTEREN 2017

Her legger vi ut turfolkets siste nytt, rapporter og tilbakemeldinger fra vær- og føreforhold i fjellet. DNT Oslo og Omegn rapporterer fra fjellområdene hvor foreningen har hytter og ruter: Breheimen, Jotunheimen, Skarvheimen, Hardangervidda, Langsua, Femundsmarka, Rondane og Dovre.

Har du noe å rapportere? Send oss gjerne en mail til turinfo@dntoslo.no eller send oss en melding på FB.

Ønsker du føremeldinger fra andre fjellområder? Se nasjonale føremeldinger fra DNT.
Nederst på siden finner du også nyttige lenker knyttet til ferdsel i vinterfjellet.

Merking av vinterløyper i fjellet (kvisting)
Hvert år merkes de mest brukte rutene i vinterfjellet i Sør-Norge med naturkvist for å vise vei. 

Rutene er laget av erfarne fjellfolk, og samles i et eget kvistekart som gir deg oversikt over gode ruter og åpne hytter. De fleste merkingene er sentrert rundt påske, men en del av rutene er merket i et lengre tidsrom. 

Kvistekartet for 2017 viser hvilke ruter som blir kvistet.

Rapporter fra våre områder

Sikre vann

I følge NVE er sikkerhetsmargin for trygg is 10 cm istykkelse.  Vær alltid oppmerksom på regulerte vann. Sjekk status på nve.no

Skredfaren

Sjekk snøskredvarselet for det området du skal på tur: varsom.no/Snoskred/

seNorge er en åpen portal på Internett, som viser daglig oppdaterte kart over snø-, vær- og vannforhold og klima for Norge

Kjenner du snøskredfareskalaen

Husk at sannsynligheten for snøskred dobles for hver økning i faregrad, og at de fleste skredulykker inntreffer ved faregrad 3 og 2. Les mer om dette her

Mye vind gir transport av snø til le-sider. Østavinden gir vestvendte le-sider, mens vind fra sør/vest gir le-sider i nord/østvendte sider. Fokksnø (vindtransportert snø) gir ustabile lag i snøen, og påvirker/øker således skredfaren.

Husk at lite snø ikke er ensbetydende med liten / ingen skredfare.