Fjellområder

DNT Oslo og Omegn eier og driver hytter i de sentrale fjellområdene i Sør-Norge: Hardangervidda, Skarvheimen, Jotunheimen, Langsua (Huldreheimen) , Breheimen, Rondane, Femundsmarka og Dovrefjell. Samt en hytte i Tafjordfjella. Klikk på en rød knapp for å komme til informasjon om området og DNT-hyttene i dette området. 

Breheimen
Breheimen
Jotunheimen
Jotunheimen
Femundsmarka
Femundsmarka
Hardangervidda
Hardangervidda
Rondane
Rondane
Skarvheimen
Skarvheimen