Fakturamottak for Den Norske Turistforening Oslo og Omegn

Spar tid og penger ved å sende oss dine fakturaer elektronisk!

Våre foretrukne måter å motta fakturaer på er, i følgende rekkefølge:

1. EHF-faktura

Den Norske Turistforening Oslo og Omegn er ELMA-registrert for mottak av elektroniske fakturaer i standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat) og vi ber om at dere utsteder fakturaer til oss i EHF-format. Dette er den foretrukne måten å motta fakturaer på. Dette sikrer at vi alltid mottar din faktura, får behandlet den korrekt og betalt den til forfall. Vårt organisasjonsnummer er 940 698 332.

2. E-postmottak av PDF-fakturaer

Dersom dere ikke har anledning til å sende oss fakturaer i EHF-format, ber vi om at alle fakturaer/kreditnotaer sendes til dntoslo@faktura.poweroffice.net

Kun fakturaer i PDF-format aksepteres og vil bli behandlet. Fakturaer i Word- eller bilde-format vil ikke bli behandlet. Dersom det er vedlegg til fakturaen, må faktura og vedlegg sendes i samme fil.

NB: Merk at det utelukkende er maskinell behandling av e-post sendt til denne adressen. E-posten må derfor kun inneholde fakturaer, kreditnotaer og eventuelle purringer. Kun vedlegg hentes inn, eventuell tekst i e-posten leses ikke.

3. Dersom dere ikke har anledning til å sende EHF- eller PDF-faktura på e-post, kan det unntaksvis sendes papirfakturaer.

Postadresse: Den Norske Turistforening Oslo og Omegn, Postboks 7 Sentrum, 0101 OSLO


Kontroller også at faktura til oss har mottakernavn «Den Norske Turistforening Oslo og Omegn».

I tillegg til selskapets navn, må vi ha tilstrekkelige opplysninger til å kunne finne frem til rett godkjenner internt. Det betyr at det er avgjørende for oss å motta informasjon som kontaktperson hos oss, avdeling (f.eks. Gjendesheim Turisthytte), hytte-navn, arrangement, tur-nummer eller prosjekt-navn. Dersom denne informasjonen er feil eller mangelfull, vil fakturaen bli returnert.

Betalingsbetingelser

I tråd med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn sine retningslinjer for innkjøp, ber vi om at alle inngående fakturaer gis 30 dagers betalingsfrist.