Dugnad i Marka

DNT Oslo og Omegn drifter mange hytter og et stort rutenett ved hjelp av dugnadsinnsats. Med varierende mellomrom er det dugnader på hytter og langs blåmerkede stier i marka. Denne nettsiden formidler hvor og når det skjer dugnadsarbeid der det er behov for at flere tar i et tak. Dette er et tilbud til deg som ikke bare vil nyte, men også vil være til nytte!

Som dugnadsarbeider har du mulighet til å være med på enkeltdugnader, eller du kan være med i en dugnadsgruppe som har faste dugnader hver uke eller måned. Det er sosialt, trivelig og uforpliktende å være med på dugnad!

​​​​​​​​​​​​​​Vil du bli med på dugnad? Send en mail til marka@dntoslo.no

Hyttedugnader

Alle de ubetjente hyttene i Oslomarka har dugnadsbasert drift. De større hyttene har dugnader to ganger i året, mens de mindre hyttene trenger en ekstrainnsats nå og da. Arbeidet kan være nedvasking av hytta, hugging av ved eller maling av hytta utvendig som innvendig.
Vil du være med? Ta direkte kontakt med Janet Bydal: janet.bydal@dntoslo.no

Stier og ruter

Alle blåmerkede stier holdes åpne ved dugnadsarbeid. Hvert år blir vegetasjon ryddet ned, og hvert år vokser det opp igjen. Å gi turgåere et fremkommelig stinett er et evigvarende arbeid som krever sin mann og sin kvinne. Noen gjør denne jobben en og en, andre løfter i flokk. Rutegruppa koordinerer arbeidet.
vil du være med? Ta direkte kontakt med Dag Olav Brækkan: dob@dntoslo.no

Markabrigaden (Ved og vedlikehold)

Vi bygger opp en ny og egen gruppe som arbeider spesielt med ved og vedlikehold. Egne rene veddugnader eller vedlikeholdsdugnader holdes på de ulike hyttene i Oslomarka, alt etter hvilke behov det er på hyttene og hvilke erfaringer medlemmene i gruppa har.

Vil du være med? Ta direkte kontakt med Janet Bydal: janet.bydal@dntoslo.no

Sæterengjengen

Sæteren Gård har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes hver onsdag og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid. Andre oppgaver kan være rydding og vasking på gården.

Vil du være med? Ta direkte kontakt med Jan Ellingsen: jan.ellingsen@dntoslo.no

Kobberhaughytta

Kobberhaughytta har egen dugnadsgruppe med egen leder. Dugnadsgjengen møtes ca annenhver måned og gjør praktiske arbeider med vedlikehold, vedsjauing, maling og annet forefallende arbeid.

Vil du være med? Ta direkte kontakt med hytta post@kobberhaughytta.no

Organisering

Dugnadene i Oslomarka er organisert slik at hvert område og hver hytte i marka har sin ansvarlige leder eller tilsyn. Disse, sammen med administrasjonen i Storgata, drar i gang dugnader etter behov. Ett år kan all veden bli brukt opp raskere enn året før, og en ekstrainnsats for å transportere inn mer ved må gjøres omgående. Derfor vil noe av dugnadsarbeidet være annonsert kun kort tid i forveien.

Kommende dugnader i Marka

Ingen kommende aktiviteter.

Dugnadsoversikt Markahyttene - 2019


Hyttenavn              Dato vår                    Dato høst                          Kontakt                                                   Navn

Bøvelstad                    28.6.-1.7.                                                                     arildfh@gmail.com                                   Arild Hildebrandt

Dølerud                       4.-5.5.                                                                          eliseharbitzr@gmail.com                         Elise Harbitz-Rasmussen

Fjellvang/
Røverhula                   24.-26.5.                        11.-13.10.                              hoerup@online.no                                     Tove Hørup

Halvorsenhytta           25.-26.5.                       8.-10.11.                               bjorndyhre@msn.com                              Bjørn Dyhre

Hovdehytta                  9.-12.5.                          5.-6.10.                                gabrieljoachimlund@gmail.com            Gabriel J. Lund

Jørgenhytta                                                                                                       aase@bjorliregnskap.no                          Aase Bjorli

Drømmen                                                                                                          hassel_morten@hotmail.com                Morten Hassel

Nydalshytta                 7.-8.5.                                                                          ase_irene.haugseggen@getmail.no        Åse I. Haugseggen

Røyrivannskoia/        mai                                                                                 
​​​​​​​Stallen                                                                                                                hopsahl@getmail.no                                  Hans J. Opsahl

Råbjørnhytta                1.-2.6.                          28.-29.9.                              janove-n@online.no                                    Jan O. Nicolaisen

Småvannsbu                26.-28.4.                     11.-13.10.                              kn-ivar@online.no                                      Knut I. Edvardsen

Snellingen                    15.6.                                 26.10.                                tho-klev@online.no                                     Thomas Klevmark

Spikertjernhytta                                                                                              mette.stroemberg@gmail.com                  Mette Strømberg