Brudugnad i fjellet

Er du, eller kjenner du noen som du tror vil sette pris på spenstige og utfordrende brubyggingsprosjekter i fjellet?

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for vedlikehold av over 250 bruer, i alle fjellområdene i Sør Norge, samt at vi årlig bygger flere nye bruer. Vi skal i år og de neste årene gjennomføre en rekke brubyggingsprosjekter, og vil utvide kretsen av flinke brubyggere.

De fleste bruene våre ligger på øde plasser, ofte i høyfjellet og uten telefondekning. Elvene må ofte vades ifm. arbeidet, det må bæres verktøy og materialer, og det er ofte en del arbeid med tau og taljesystemer til sikring og for flytting av tunge brudeler. Våre brubyggere må derfor være glade i å bo ute, må være selvstendige og selvhjulpne, robuste og flinke til å finne løsninger på praktiske utfordringer.

I 2019 skal vi bygge flere nye bruer, og vedlikeholde en del gamle. Vi skal lage og reparere fundamenter i stablet naturstein, betong og gabioner, vi skal snekre rekkverk og gangbaner, og bygge flotte heltrebruer. Det aller meste av brobyggerarbeidet kan bare gjøres når det er bart, med juli-september som den mest intensive perioden. Byggeoppdragene har en varighet på 2-5 dager, med reising i tillegg.

For 2019 vil det også være behov for ekstra innsats med gjenoppbygging i områdene ved Breheimen og på Hardangervidda, i forbindelse med ødeleggelser på grunn av stor vannføring og kraftige kastevinder.

I tillegg til byggearbeidet vil vi også ha behov for å få utført en del inspeksjoner av bruer og brubehov. Dette utføres som fottur til og fra brua, med påfølgende billedtaking og rapportskriving.

Hvis dette høres ut som noe du vil være med på, send en mail til: kristian.stoll@dntoslo.no. Så skal vi sammen finne ut hvordan du best kan bidra😊