Brudugnad i fjellet

Er du en som vil sette pris på spenstige og utfordrende brubyggingsprosjekter i fjellet? Eller kanskje du kjenner noen du tror vil gjøre det? Vi ønsker å utvide kretsen av flinke brubyggere.

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for vedlikehold av over 250 bruer, i alle fjellområdene i Sør Norge, samt at vi årlig bygger flere nye bruer. 

De fleste bruene våre ligger på øde plasser, ofte i høyfjellet og uten telefondekning. Elvene må ofte vades i forbindelse med arbeidet, det må bæres verktøy og materialer, og det er ofte en del arbeid med tau og taljesystemer til sikring og for flytting av tunge brudeler. Våre brubyggere må derfor være glade i å bo ute, de må være selvstendige og selvhjulpne, robuste og flinke til å finne løsninger på praktiske utfordringer.

Hvert år bygger vi flere nye bruer og vedlikeholder en del gamle. Vi lager og reparere fundamenter i stablet naturstein, betong og gabioner, vi snekrer rekkverk og gangbaner, og bygger flotte heltrebruer. Det aller meste av brobyggerarbeidet kan bare gjøres når det er bart, med juli-september som den mest intensive perioden. Byggeoppdragene har en varighet på 2-5 dager, med reising i tillegg.

I tillegg til byggearbeidet vil vi også ha behov for å få utført en del inspeksjoner av bruer og brubehov. Dette utføres som fottur til og fra brua, med påfølgende billedtaking og rapportskriving.

Hvis dette høres ut som noe du vil være med på, send en mail til: kristian.stoll@dntoslo.no. Så skal vi sammen finne ut hvordan du best kan bidra😊