Brudugnad i fjellet

Er du en som vil sette pris på spenstige og utfordrende brubyggingsprosjekter i fjellet? Eller kanskje du kjenner noen du tror vil gjøre det? Vi ønsker å utvide kretsen av flinke brubyggere. Vi trenger folk til ulike oppgaver og roller knyttet til brubygging.


Hvem kan bli frivillig brubygger i fjellet?

Alle som har interesse for friluftsliv og arbeid i fjellet, kan bli frivillig brubygger i DNT Oslo og Omegn. Vi ser det som en fordel at du ønsker og evner å ta i et tak og du bør være vant med å ferdes på fjellet. Er du bruingeniør, bygningsingeniør, turleder med sans for tung sekk og pulk eller bare hobbyopptatt av bygging trenger vi deg!

Hvordan kan jeg bli frivillig brubygger?

Du kan bli brubygger ved først å melde interesse som frivillig for DNT Oslo og Omegn. Det enkleste er om du sender oss en mail på info.oslo@dnt.no og informerer oss om din interesse. Deretter vil vi ta kontakt med deg for en samtale eller et møte hvor vi kan bli litt bedre kjent med deg, dine interesser og de muligheter du har som frivillig for vår organisasjon. Dersom du allerede ved første kontakt har bestemt deg for at det er brubygger du vil bli, vil vi be deg registrere deg i vårt frivilligssystem. I dette systemet vil du få informasjon om oppdrag som brbygger, du kan melde interesse for oppdrag og få oversikt over dine oppdrag. I tillegg vil annen relevant informasjon for deg som frivillig finnes her. 

Når du er registrert som frivillig vil du bli kontaktet av en frivilligforvalter med ansvar for brubyggere som vil gi deg mer informasjon om dine muligheter, behov for kursing eller andre ting som kan være relevant for ditt oppdrag. Når du har fått ditt første oppdrag får du ytterligere informasjon og da er det bare å si lykke til og kos deg!

Hva er brubyggerens oppgaver og hvordan organiseres de?

DNT Oslo og Omegn har ansvaret for vedlikehold av over 250 bruer, i alle fjellområdene i Sør Norge, samt at vi årlig bygger flere nye bruer. De fleste bruene våre ligger på øde plasser, ofte i høyfjellet og uten telefondekning. Elvene må ofte vades i forbindelse med arbeidet, det må bæres verktøy og materialer, og det er ofte en del arbeid med tau og taljesystemer til sikring og for flytting av tunge brudeler. Våre brubyggere må derfor være glade i å bo ute, de må være selvstendige og selvhjulpne, robuste og flinke til å finne løsninger på praktiske utfordringer.

Hvert år bygger vi flere nye bruer og vedlikeholder en del gamle. Vi lager og reparere fundamenter i stablet naturstein, betong og gabioner, vi snekrer rekkverk og gangbaner, og bygger flotte heltrebruer. Det aller meste av brobyggerarbeidet kan bare gjøres når det er bart, med juli-september som den mest intensive perioden. Byggeoppdragene har en varighet på 2-5 dager, med reising i tillegg. I tillegg til byggearbeidet vil vi også ha behov for å få utført en del inspeksjoner av bruer og brubehov. Dette utføres som fottur til og fra brua, med påfølgende billedtaking og rapportskriving.

Det meste av arbeidet med forberedelser organiseres nå ved Skar leir i Maridalen. Her har vi tilgang til et stort lagerbygg med verktøy og lager for utstyr og materialer. Her organiseres det jevnlig dugnader for de ulike bruprosjektene, så her kan man bidra så mye man selv ønsker ut fra egen kapasitet. Det er et godt faglig og sosialt miljø med erfaringsutveksling på tvers som gir gode løsninger for de utfordringene vi møter i prosjektene.