Ny tursti på Haneborg - Skjettenåsen er klar til bruk

Nye skilt er på plass i hele Blåløypa
Nye skilt er på plass i hele Blåløypa

I løpet av det siste året har en lokal stigruppe med utgangspunkt i DNT Oslo og Omegn/ Lørenskog turlag jobbet iherdig med å friske opp turområdet på Haneborg-Skjettenåsen. Nå er rundturen klar!

For mange år siden ble det merket opp en rundtur her oppe, Blåløypa, men med tiden har den forfalt. I det siste har det vært økende behov for å foreta seg noe, og i 2020 startet DNT et prosjekt for å se hva som kunne gjøres. Etter mange timer med planlegging og kontakt med grunneiere og kommunene, startet arbeidet i praksis høsten 2020. Nå har stigruppa kommet så langt at skilt er på plass i hele Blåløypa. 

Dette er den fantastiske arbeidsgjengen som har fått på plass nye skilter og merking
Dette er den fantastiske arbeidsgjengen som har fått på plass nye skilter og merking

Knut Tokstad er leder for gjengen og har med seg flere frivillige.

- Vi har drenert og lagt ut gangbaner der det et vått. Videre har vi laget en stiplan og nå er det aller meste ferdig skiltet. Folk vi møter er utrolig positive til det vi har gjort, sier Knut.

- Arbeidet har stort sett gått greit, med god planlegging og flinke folk med på laget ordner det seg. Vi vil takke velvillige grunneiere som er positive til tiltaket. Flere av de lokale som bor i nærheten har også tatt i et tak med bæring av materialer, avslutter Knut. 

Velfortjent matpause for arbeidsgjengen
Velfortjent matpause for arbeidsgjengen

Dag Olav Brækkan er stiansvarlig i DNT Oslo og Omegn. Han forklarer at Haneborg- Skjettenåsen ligger mellom E6-Lørenskog-Strømmen og Skjetten, og er et nærturområde for mange mennesker. Vil en på tur her og er ukjent, er det lettest å ta utgangspunkt i skianlegget SNØ. Enten å komme med tog til Lørenskog stasjon, eller parkering i nærheten.

- Du kan gå opp langs SNØ, da havner du rett opp i Blåløypa. Det er nå også merket flere av de lokale adkomststiene opp til Blåløypa. Rundturen er ca 3,4 km lang, og går i et spennende, kupert terreng, sier Dag Olav.

 - Underveis treffer du på koselige plasser å ta en hvil, og det er flere gravrøyser i området. Det er også kontakt mot turområdet Gjelleråsmarka, gjennom to underganger under E6, forklarer Dag Olav og han legger til at trinn 2 i dette prosjektet er å merke adkomstrutene ned mot kollektivknutepunktene. Det håper vi kan være ferdig til høsten. 

Prosjektet har fått økonomisk støtte fra Viken fylkeskommune.

Du kan se kart og turtips på UT.no:

Skiltkryss på plass
Skiltkryss på plass

Alle foto: Dag Olav Brækkan.