Ny rute på Ringebufjellet

Det skjer ikke så ofte, men nå har vi merket en ny rute i fjellet..
Det skjer ikke så ofte, men nå har vi merket en ny rute i fjellet.. Foto: Monica Hägglund Langen

Den splitter nye selvbetjente hytta Veslefjellbua på Ringebufjellet  erstatter Gråhøgdbu. Sistnevnte ble lagt ned på grunn av villreintrekk. Nå er det T-merket flunkende ny rute til og fra Veslefjellbua. Ruta er en del av langrutene SAGA og Rondanestien.

Veslefjellbua er en ny, fin hytte på Venabygdsfjellet. Den erstatter Gråhøgdbu.
Veslefjellbua er en ny, fin hytte på Venabygdsfjellet. Den erstatter Gråhøgdbu. Foto: Janet Bydal

Det er ikke hver dag DNT Oslo og Omegn T-merker en ny rute på fjellet. Men da Grøhøgdbu ble lagt ned fordi den lå uheldig i forhold til villreinens trekk i området, måtte rutenettet også legges om. Husk at du nå må forhåndsbestille plass på alle DNT-hytter.
​​​​​​​Slik er de nye rutene:

Om ikke lenge kan du finne det nye rutenettet på ut.no Inntil videre: se kart lenger ned.

Eldåbu til Veslefjellbua

Fra Eldåbu går stien sørøstover gjennom skogen og opp på snaufjellet. På nordsiden av Hallhaugen er det stidele til Bjørnhollia og Eldåsæter og den nå nedlagte ruta til Gråhøgdbu. Herfra går ruta sørover til Eldåsæter. På denne strekningen ser du flere dyregraver. Det tar ca 1 1/2 time til Eldåsæter og herfra er det bilvei til Venabygd.

Det er flere setre på Eldåsæter og du må følge grusveien frem til den sydligst beliggende setra. Der tar stien av på østsiden av husene. Herfra er det fin og lettgått sti ned til Svartåa som har helårsbru. Videre sørover forbi Venåssætra og sørøstover til Flaksjølia. Dette er en fin og lettgått sti, delvis i skogsterreng og etterhvert i høyden. Det er fin utsikt herfra.

Når du kommer ned i Storkvanndalen, tar det av vardet og merket sti opp til Flaksjøhøgda og du følger denne frem til alpinanlegget på Spidsbergseter. Fra Spidsbergseter må du følge grusveien bort til Saltashaugen (P-plass) og krysse hovedveien. Herfra går det vardet og merket sti til Veslefjellbua. Det er ca 30 minutters gange på god sti frem til hytta. Broen over Mya er gammel og morken. Denne brukes på eget ansvar. Ved lav vannstand kan man steingå elva.


Veslefjellbua til Eldåbu

Stien går nordvestover fra Veslefjellbua, kommer inn på traseen for Trolløypa og krysser Mya. Etter Mya går stien frem til hovedveien over Venabygdsfjellet og du krysser denne ved Saltashaugen (P-plass). Det tar ca 30 minutter å gå fra hytta frem til veien.

Videre må du følge grusveien frem til Spidsbergseter. Når du er på høyde med hovedinngangen til hotellet, tar stien av i retning alpinanlegget. Du går gjennom alpinanlegget midt i bakken og herfra er det god sti over Flaksjøhøgda og ned til Storkvanndalen. Her er det god utsikt hele veien.

Fra Storkvanndalen går stien opp i høyden, igjen med god sikt i alle retninger, og etter hvert inn i skogsterreng. Det er fin og lettgått sti hele veien. Etter hvert kommer du til Venåssætra hvor det er flere private hytter. Videre går stien nordover til Eldåsæter og Svartåa krysses på helårsbru. På Eldåsæter er det flere setre i drift og det kan være litt vanskelig å finne merkingen. Du må følge grusveien et stykke til du har passert setrene. Derfra er det halvannen times lett gange til Eldåbu. Nord for Hallhaugen er det et stikryss hvor ruta deler seg til henholdsvis Bjørnhollia og Eldåbu og hvor den nå nedlagte ruta til Gråhøgdbu også tar av.

Eldåbu er en koselig selvbetjentingshytte. Husk å bestille plass på forhånd!
Eldåbu er en koselig selvbetjentingshytte. Husk å bestille plass på forhånd! Foto: Marius Dalseg Sætre
Utsikt sydover fra Eldåbu.
Utsikt sydover fra Eldåbu. Foto: Marius Dalseg Sætre

Veslefjellbua til Jammerdalsbu

Fra Veslefjellbua går ruta på vestsiden av tjernet og sørøstover opp på og langs toppen av Veslefjellet. Her er det god og tydelig sti. Når du kommer ned fra Veslefjellet, kommer du til et stidele hvor det går merket rute til Dørfallet og denne følges østover slik at du kommer inn på den gamle ruta mellom Gråhøgdbu og Jammerdalsbu. Her går ruta over Dørmyrin og opp mellom vestre og midtre Stulshøgdin. Flott utsikt mot Muen og Rondane i nord. Stien runder Stormyra langs nordøstsida.

Du går så ned fra Stulshøgdin over Brennhøgda og over myr- og vierpartier til helårsbru over Hirisjøåa. Så over en kjerrevei og etter 200 meter over Remma på helårsbru. Sørover mellom Skinalia og Brentfjellet og over Kvannslåhøgda til Friisvegen. Herfra er det ca. 20 minutter slakt oppover til hytta langs sørvesthellinga av Jammerdalshøgda. Denne ruta er en del av Rondanestien.


Jammerdalsbu til Veslefjellbua

Ruta er en del av Rondanestien. Fra Jammerdalsbu går du på vestsiden av Jammerdalshøgda slakt ned til Friisvegen (20 min hit). Over veien og rundt Kvannslåhøgda og ned til Vesle Remma og videre ned langs denne. På helårsbru over Remma, over en kjerrevei og på helårsbru over Hirisjøåa. Over myr- og vierpartier og opp mot Midtre Stulshøgdin. Pass på å nyte den flotte utsikten mot Muen og Rondane.

Gå så ned til Dørmyrin og videre vestover mot Dørfallet. Den gamle ruta nordover mot Gråhøgdbu er nedlagt og merkingen er fjernet. Stien følges vestover til du er på sørsiden av Veslefjell. Derfra er det vardet og merket opp på Veslefjellet, over platåen og ned på nordsiden. Herfra er det en kort tur til tjernet, på vestsiden av dette og bort til Jammerdalsbu.

Jammerdalsbu - selvbetjent hytte.
Jammerdalsbu - selvbetjent hytte. Foto: John van der Meer

Foreløpig kartskisse. Gammel rute er overstrøket med blå kryss. Ny rute er tegnet inn med grønt. Nytt kart kommer i ut.no.

Veslefjellbua - en helt ny DNT-hytte

Da Gråhøgdbu ble lagt ned på grunn av villreinens trekk i området, ble Veslefjellbua bygget i 2019. På grunn av koronasituasjonen, kunne ikke hytta være åpen i vintersesongen. Derfor åpner den for aller første gang til sommerseongen 2020! Nå gjelder det å huske at man må forhåndsbestille sengeplass.

Hytta ligger en knapp kilometer fra bilvei og parkering, så dette er en hytte som er lett å bruke for dem som ikke kan gå så langt på tur, men likevel ønsker å bruke DNTs tilbud.  Den blir antakelig svært populær blant barnefamilier, blant annet. 

Les mer om og bestill plass på Veslefjellbua, selvbetjeningshytte på Ringebufjellet.
Les artikkelen Gråhøgdbu erstattes med ny hytte på Veslefjellet

Bilder fra åpningsmarkeringen av Veslefjellbua den 2.november 2019.
Bilder fra åpningsmarkeringen av Veslefjellbua den 2.november 2019. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

En del av langruten SAGA 

Disse strekkene er også en del av SAGA, den sagnomsuste langruta.

SAGA er 220 kilometer over Ringebufjellet, gjennom Rondane og Dovrefjell. Alt på Turistforeningens merkede stier, med overnatting på betjente og ubetjente hytter. På turen beveger du deg på både historisk og sagnomsust grunn – fra birkebeinernes flukt med Håkon Håkonsson lengst sør til eventyrlige Snøhetta i nord.

Stadig flere ønsker å gå langt. Vekk fra hverdagens kjas og mas og ut i den frie natur. Skape sin egen saga.

Husk at du må bestille opphold på hyttene før du legger i veg.

Les om langruta SAGAut.no og på dntoslo.no

På langtur - SAGA.
På langtur - SAGA. Foto: John van der Meer

En del av langruten RONDANESTIEN

Denne langruten strekker seg fra fjord til fjell, over berg og ned i daler. Noen steder går du i boligområder, andre steder er du for deg selv i en frodig bekkedal eller helt oppe på vidda. Med andre ord, i løpet av denne turen får du et stort mangfold av natur- og kulturopplevelser.  

Vi har satt opp forslag til etapper, som i stor grad er lagt opp etter der det er mulig å overnatte.  

Les mer om Rondanestien med turreferater, etappene og hyttene på rondanestien.dnt.no

Hele ruta (med kart) er også beskrevet på UT.no 

Skrevet av Siri G. Bekkhus 19. juni 2020