Lågøya - en egen øy for friluftsliv i Oslofjorden

Jan Erik Reiten og Jostein Langslet i DNT Oslo og Omegn er hoppende glade! Og det med ekstra god grunn.
Jan Erik Reiten og Jostein Langslet i DNT Oslo og Omegn er hoppende glade! Og det med ekstra god grunn. Foto: Linn Holstad Hines

En gave til folket. Takket være Sparebankstiftelsen DNB blir nå Lågøya tilgjengelig for allmennheten gjennom et samarbeid mellom DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd (OF). Avtalen er akkurat landet og fredag 29. april møttes alle parter på Lågøya for å offentliggjøre de gode nyhetene.

Stemningen var til å ta og kjenne på, dette var en gledens dag, hvor alle parter kunne si seg enige om at dette var den aller beste løsningen som kunne skje.

I mars 2022 ble det kjent at Lågøya, som eies av Circle K Norge AS, skulle selges. Onsdag 27. april ble budet akseptert, Sparebankstiftelsen DNB kjøper hele øya, og  Lågøya sikres som et nytt friluftstilbud som vil kunne benyttes av almennheten i generasjoner fremover. 

Hva vil skje med øya nå?

DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd vil utvikle øya til et sted for friluftslivet og ferieopphold for alle. Det vil bli tilrettelagt for alle typer brukere, med gjestehavn for småbåter og ilandstigningsmuligheter for padlere. I tillegg går det rutebåt til øya om sommeren. De to organisasjonene starter nå i fellesskap planleggingen av videre bruk. 

Jan Erik Reiten, eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn sier dette om den videre planleggingen: - Det neste som skal skje er at vi skriver kontrakt og den formelle overleveringen blir 1. juli 2022. Det er ønskelig for alle parter at vi får avklart ansvarsfordelingen ganske raskt og at øya blir tatt i bruk så fort som mulig. Vi er allerede i gang med å planlegge bruken sammen med Oslofjordens friluftsråd, og vi sikter på at det fullstendige fremtidige driftsopplegget blir helt klart til bruk i 2023. Informasjon om når det blir mulig å bestille hyttene vil komme etterhvert. 

Ekte jubel og glede for DNT Oslo og Omegn 

Daglig leder Henning Hoff Wikborg er enormt fornøyd med dette som nå skal skje: -Vi er så stolte og glade for å ha vært med på å kjempe for å sikre Lågøya. Vårt mål er å åpne øya  for alle som ønsker å ta fjorden i bruk for friluftsliv og som rekreasjonsområde. For DNT er det en viktig oppgave å sikre flest mulig mennesker tilgang til naturen og som organisasjon å være med på å skape mulighet for å berike våre liv med gode opplevelser og minner som bygger oss som mennesker. 

Viktig for generasjonene som kommer etter oss

-Sammen med Oslofjorden Friluftsråd skal DNT Oslo og Omegn nå gjøre alt vi kan for å inkludere barn og unge til innholdsrike opplevelser i fjorden her på Lågøya. Hver dag søker vi å legge til rette for å skape gode naturopplevelser. Fjorden er et viktig satsingsområde og sikringen av Lågøya er en meget viktig brikke som faller på plass i dette arbeidet, forklarer Henning videre. 

Direktør Espen Søilen i Oslofjorden Friluftsråd har dette å si om samarbeidet: - At en hel øy med 21 hytter sikres for allmenheten er helt fantastisk. Oslofjordens Friluftsråd har i snart 100 år arbeidet mot nedbygging og privatisering av strandlinjen. Vi gleder oss nå til at vi sammen med DNT kan ønske velkommen til friluftsliv og hytteliv på Lågøya. Her vi vi gi fremtidige generasjoner mulighet til å glede seg over de unike naturverdiene Oslofjorden kan by på.

Organisasjonene som overtar og Circle K som selger, er alle svært glade for løsningen. Fra høyre; Magnus Berger (Cirkle K), Jan Erik Reiten (DNT OO), Espen Søilen (OF), Øivind Sjuls (OF), Andre Støylen (Sparebankstiftelsen DNB), Knut Hilmar Hansen (Cirkle K)
Organisasjonene som overtar og Circle K som selger, er alle svært glade for løsningen. Fra høyre; Magnus Berger (Cirkle K), Jan Erik Reiten (DNT OO), Espen Søilen (OF), Øivind Sjuls (OF), Andre Støylen (Sparebankstiftelsen DNB), Knut Hilmar Hansen (Cirkle K) Foto: Linn Holstad Hines

Hele Norge vant øya! 

Administerende direktør André Støylen fra Sparebankstiftelsen DNB har følgende å si om oppkjøpet: - Å kunne sikre en hel øy for befolkningen langs Oslofjorden er en unik mulighet. Ved å kjøpe øya og la DNT og Oslofjordens Friluftsråd i fellesskap forvalte den, er vi trygge på at den vil være tilgjengelig for mangfoldig bruk i generasjoner fremover. I mai er det 200 år siden Christiania Sparebank ble etablert, som den første i Norge. Denne banken var Sparebankstiftelsen DNBs eldste opprinnelse. Vi synes kjøpet av Lågøya er en god videreføring av sparebanktradisjonene og en verdig jubileumsgave til befolkningen.

Magnus Berger, Direktør for eiendom og strategiske prosjekter i Circle K er godt fornøyd med avtalen: -Vi er meget godt fornøyde med at DNT Oslo og Omegn og Oslofjordens Friluftsråd nå skal forvalte de 21 sommerhyttene på Lågøya, og at øya nå åpnes og tilrettelegges for allmenheten, sier Magnus Berger, direktør for eiendom og strategiske prosjekter og selv aktiv Lågøya-bruker. -Circle K er en betydelig eiendomsbesitter i Norge, og vi har i flere år jobbet med å selge eiendommer utenfor vår kjernevirksomhet. Lågøya er en av flere meget verdifulle eiendommer som selskapet ønsker å realisere i det åpne markedet.

En fantastisk nyhet for innbyggerne i Frogn og kommunene rundt: Lågøya gjøres nå tilgjengelig for alle.
En fantastisk nyhet for innbyggerne i Frogn og kommunene rundt: Lågøya gjøres nå tilgjengelig for alle. Foto: Linn Holstad Hines

Fakta om Lågøya:


Ferieparadiset Lågøya ligger i indre Oslofjorden i Frogn kommune, mellom Fagerstrand på østsiden og Ramton på vestsiden, 25 km i luftlinje fra Oslo og 55 min med hurtigbåt fra Aker Brygge.  Den er ca. 1 km lang og høyeste punkt er 27 moh. På øya er det 21 hytter, alle mellom 35 kvm og 75 kvm. Hyttene har enkel standard uten innlagt vann eller strøm.

 • Kjøpt av Norsk Brændselolje i 1920.
 • På øya er det i dag 21 sommerstuer med solceller til lys samt gass til komfyr og kjøleskap. Alle hyttene har peis eller ovn.
 • Øya er bilfri, over 900 meter lang i retning nord-sør og dekker om lag 118 mål. 
 • Øya beskrives som et sjeldent og sårbart kulturmiljø med høy bevaringsverdi.
 • Det aller meste av øya er omgitt av fine svaberg med gode bademuligheter. I tillegg til de 21 hyttene er det tennisbane og båthus på øya.
 • Den opprinnelige bebyggelsen på øya omfattet en bolig for en fiskerfamilie, et pensjonat og en tilhørende vinstue.

  Circle K har brukt øya som feriested for sine ansatte. Planen var opprinnelig å selge hyttene hver for seg i markedet, noe som ville gjort øya vanskelig tilgjengelig for allmennheten.

  Intakt natur

  Lågøya har, på tross av alle hyttene, blitt skånsomt behandlet siden den ble kjøpt opp som ferieøy for ansatte for over hundre år siden. Den har en rik natur og viktige biotoper for mange arter, som vil bli tatt vare på for fremtiden.

  Enkel standard

  Til øya er det i dag verken vann eller strøm. Hyttene er i nøktern, men god stand. Som for andre enkle kystledhytter eller ubetjente DNT-hytter, er det beliggenheten og muligheten for å drive friluftsliv der som gjør stedet spesielt.

  Adkomsten til øya

  Adkomst til øya må skje med båt. Det går sommerstid båt i rute til øya hver dag. Fra Fagerstrand tar det ca. 5 min med motorisert båt. Med robåt, fra samme sted vil vi anta det tar ca 15 min. Langs vestkysten på “Askerlandet” fra Nærsnes, Båtstø og ned til Sætre, vil det være gode muligheter for å tilrettelegge for kajakk og robåter ut til Lågøya.Skrevet av Siri G. Bekkhus 29. april 2022