Vi trenger forslag på kandidater til hedersknapp og årets ildsjel

Foto: Marius Dalseg Sætre

Det er mange som fortjener å bli sett for den fantastiske dugnadsinnsatsen de gjør for foreningen. Nå ber vi om hjelp til å nominere gode kandidater til Hedersknappen og Årets Ildsjel. 

Det nedlegges hvert år et stort antall arbeidstimer og uvurderlig innsats fra våre frivillige og tillitsvalgte. Motivasjonen er å bidra til å skape naturopplevelser for livet og vi er helt avhengige av dette engasjementet for at denne foreningen skal gå rundt. Kjenner du noen som har gjort en særlig innsats for foreningen?  

DNT Oslo og Omegn deler hvert år ut Hedersknappen  

Hedersknappen tildeles personer som i særlig grad har arbeidet eller vist interesse til beste for foreningen eller dens formål. Hedersknappen kan gis for lang og tro tjeneste og/eller for en ekstraordinær innsats i vårt frivillige arbeid. Hedersknappen skal i år deles ut på årsmøtet 27.april.  

Send inn nominasjon til Hedersknappen her. 
Frist for å nominere kandidater til Hedersknappen er: 10. mars 2022. 

Årets Ildsjel 

Denne utmerkelsen gis til personer eller grupper med et stort hjerte for DNT Oslo og Omegn, og som har gjort en ekstra stor frivillig innsats i året som har gått. Prisen deles ut på Vår dag 22.mai.  

Send inn nominasjon til Ildsjelprisen her.
Frist for å nominere kandidater til Årets Ildsjel er 15. april 2022.

Skrevet av Siri G. Bekkhus 11. februar 2022