Vil du være med på å styrke friluftslivet i Lillestrøm kommune?

Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT Oslo og Omegn og flere av våre engasjerte frivillige jobber i disse dager med fremtidens friluftsliv i Lillestrøm kommune. En viktig del av dette arbeidet er å få på plass et eget DNT-turlag i kommunen. Vil du være med på laget, eller har du innspill til hvordan fremtidens friluftsliv i ditt lokalområde bør se ut? Nå har du mulighet til å gi ditt bidrag i arbeidet! 

Hva gjør et turlag?

DNTs lokale turlag har ansvar for å arrangere turer og aktiviteter i lokalmiljøene, og bidrar til å skape et nært, enkelt og tilgjengelig friluftsliv der barn, unge og voksne trives. Dette innebærer blant annet korte og lengre turer i nærområdet, aktiviteter for barn- og unge, merking av stier og ulike relevante kurs. DNT Oslo og Omegn har i dag 12 lokale turlag. Blant disse finner vi blant annet Nittedal, Ullensaker og Lørenskog. Nå vil vi styrke friluftslivet for våre medlemmer i Lillestrøm kommune gjennom å opprette et lokalt turlag hos dere.

Hvilket tilbud ønsker du deg som DNT-medlem i Lillestrøm kommune?

Vi er opptatt av å bygge et tilbud for våre medlemmer i Lillestrøm kommune som er tilpasset de behovene og ønskene våre medlemmer har. Dersom du har tanker rundt hvilke lokale aktiviteter du ønsker i ditt nærmiljø vil vi gjerne høre dine innspill gjennom skjemaet du finner nederst. Besøk gjerne dntoslo.no for inspirasjon.

Hva trenger vi?

Arbeidet med et turlag i DNT krever en rekke ulike bidrag. Vi trenger blant annet deg som vil være med å arrangere og lede turer, deg som vil organisere frivillige, deg som vil jobbe med å spre det gode budskap på nett og i sosiale medier, og deg som vil jobbe med myndighetskontakt og rammevilkårene for frivilligheten og friluftslivet i Lillestrøm. Alle store og små bidrag vil sammen danne grunnlaget for Lillestrøm turlag.

Arbeidsgruppe for DNT Lillestrøm turlag

Gjennom engasjerte frivillige og medlemmer finnes det allerede et DNT-miljø i Lillestrøm kommune, og flere har allerede vist interesse for å bidra i arbeidet med opprettelsen av Lillestrøm turlag. En arbeidsgruppe vil gjennom vinteren jobbe for å få på plass de viktigste rammevilkårene og peke ut kursen for turlaget. Arbeidsgruppen vil møtes på Måsan Aktivitetssenter i Lillestrøm den 26. oktober. Vil du bidra i arbeidsgruppen?

Om du har innspill til hvilke aktiviteter som bør prioriteres, om du vil bidra i turlaget på sikt, eller om du ønsker å ta del i arbeidsgruppen for Lillestrøm turlag så vil vi gjerne høre fra deg. Klikk deg inn og gi dine innspill gjennom dette skjemaet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til jorgen.andersen@dnt.no