Dugnadspris til de frivillige på Skar

Utdeling av DNTs Dugnadspris for 2021 til frivilligmiljøet på Skar Leir i Oslo. Fra venstre: Jan, Birger, Henning, Dag Terje og fra St. Haugen: Tor Einar, Deniz, Oda og Saleban.
Utdeling av DNTs Dugnadspris for 2021 til frivilligmiljøet på Skar Leir i Oslo. Fra venstre: Jan, Birger, Henning, Dag Terje og fra St. Haugen: Tor Einar, Deniz, Oda og Saleban.

Vi gratulerer dugnadsmiljøet på Skar med Dugnadsprisen for 2021. Hele DNT er imponerte av alt dere har fått til her inne, sa generalsekretær Dag Terje Solvang da han delte ut prisen på onsdag.

Onsdag 1. september kom Dag Terje Solvang på en hyggelig lunsj-markering og med seg hadde han DNTs Dugnadspris for 2021.

Jeg er stolt, glad og imponert - og nå har hele DNT har lagt merke til hva dere frivillige skaper her på Skar, sa daglig leder Henning Hoff Wikborg i DNT Oslo og Omegn, da han ønsket velkommen til prisutdeling.

Vedgjengen, Brulauget og noen av ungdommene fra St.Hanshaugen var med på markeringen på Skar. Bordene, som selvsagt er snekret av de frivillige, var dekket til en hyggelig lunsj i sola.

Vår generalsekretær Dag Terje Solvang hadde med seg mange fine ord til de frivillige:

- Her på Skar har det de siste fire årene utviklet seg et fantastisk dugnadsmiljø som bør være til inspirasjon for hele DNT familien!

Dere har gått foran og vist oss alle hvor viktig det sosiale er for hver enkelt, men også den verdien det skaper for alle oss andre. Dere løfter DNT som organisasjon og dere viser hva dugnad er og hva man kan få til om man bare vil.

Dere tar initiativ og skaper nye muligheter. Dere er i alle aldre og med ulik bakgrunn og kompetanse og dere utgjør en enorm kraft for DNT.

Fra å være vedprodusenter har dere utviklet dere til å holde på med møbelsnekring, brobygging og tiltak for barn og unge.

Flere dager i uken møtes dere her for å gjøre det dere liker. For å oppleve et sosialt fellesskap og for å bidra til DNTs fellesskap.

Tusen takk for innsatsen. Dere er i sannhet en verdig vinner av DNTs dugnadspris.

Under bildene kan du lese mer av talen til Generalsekretær Dag Terje Solvang.

Dag Terje Solvang: Det som skapes her på Skar, er til inspirasjon for hele DNT!
Dag Terje Solvang: Det som skapes her på Skar, er til inspirasjon for hele DNT!
Tusen takk for innsatsen! Dere er i sannhet en verdig vinner av DNTs dugnadspris i 2021, sa Dag Terje til gjengen på Skar.
Tusen takk for innsatsen! Dere er i sannhet en verdig vinner av DNTs dugnadspris i 2021, sa Dag Terje til gjengen på Skar.

Det hele startet med produksjon av ved til Sinnerdammen i 2014. Ganske kjapt satte dere mål om å levere ved til samtlige av DNT Oslos 30 Markahytter.

I 2017 flyttet dere hit – og etter kort tid var målet nådd. Stokker og trær som dere skaffer gjennom egen eller andres hogst, sages, kappes og pakkes i sekker. Dere har skrapt sammen penger til snøskuter, ATV og hengere og kjører ved ut til alle hyttene. Gjester på alle de 30 markahyttene får kjenne varmen fra dugnadsved. Trelauget legger alene ned 100 dugnader i løpet av et år. 25 personer legger ned 6625 dugnadstimer og produserer 6000 sekker med ved.

Dugnadskraften ble raskt til mer enn ved. I 2018 begynte dere å foredle mye av trevirket som kom inn. Større hogst ga penger i kassa og dere kjøpte sirkelsag og industrihøvel. Etter bare to års drift er bygningen fylt opp med fantastisk trevirke og mye er tørket og klar for produksjon. 150 års jubileumet vårt i Spikersuppa ble preget av utemøbler, lekestativ, sandkasser og oppslagstavler. Men dere stopper ikke der. På eget initiativ og på egen kostnad har dere tatt møbelsnekkerkurs. Utemøbler, kjøkkeninnredninger, bord, stoler, senger og annet interiør, gapahuker, overnattingshytter og søppelskur. Nye og gamle anlegg får gleden av det dere produserer!

I 2018 ble også Brolauget født. Ingeniørkompetanse og villighet til å bruke deler av ferien til å befare og legge ut nye bruer ble lyst ut og interessen var stor. Det ble rett og slett konkurranse om å få være med. Ganske imponerende – for det krever en helt spesiell relevant kompetanse og erfaring. Dere har utviklet konsepter for brubygging som vil bli viktig for hele DNT familien.

Totalt vedlikeholdes over 250 bruer på rutenettet i de store fjellområdene i Sør-Norge. I 2020 ble det reparert 31 skadede bruer, det ble bygget 13 nye, det ble montert/ demontert 115 sesongbruer og og det ble utviklet en nye brutype. 123 personer la ned 7435 dugnadstimer.

I 2017 ble det inngått en avtale med St.Hanshaugen bydel om arbeidstreningen for ungdom. Det førte til at miljøet her på Skar fikk et økt mangfold i både alder og bakgrunn.

En til to ganger i uken kommer det også barneskoleklasser. Dere fyrer opp bålpanner, lager aktivitetsløyper og mye mer. Dere er «onkler» og «tanter» for barna og hjelper dem inn i nære naturopplevelser. Det blir lest eventyr og praten rundt bålet går som bare det. Barna setter stor pris på det – og det tror jeg dere også gjør! Noen av dere følger også opp ungdommene med lekselesing og også private utfordringer.

Dere er et helt spesielt frivilligmiljø i DNT familien. Dere ønsker ungdom velkommen inn i det sosiale, dere gir voksenkontakt, språkopplæring og arbeidstrening.

Mer enn 1 000 besøk av barn fra 1. til 7. trinn i 2020. 19 ungdommer har deltatt fast i prosjektet i løpet av siste år og flere ungdommer blir fulgt opp på ulikt vis.

I 2020 har 8 ungdommer fått ordinære jobber i ulik størrelse, 4 har tatt opp fag eller startet på skole og pr 1. januar er det nå 9 ungdommer fast i prosjektet.

Noen av ungdommene har deltatt på aktivitetsleder- og turlederkurs og alle ungdommene i prosjektet har deltatt på ambassadørkurs. En ungdom har deltatt på Basecamp vinter og hver mandag arrangeres Lek deg Sprek med to av ungdommene som instruktører.

Tusen takk for innsatsen. Dere er i sannhet en verdig vinner av DNTs dugnadspris.

Dag Terje Solvang, generalsekretær i DNT

Skrevet av Kari Merete Horne 3. september 2021