Jublende glede over milliongave til DNT-hyttene

Bjørnhollia i Rondane.
Bjørnhollia i Rondane. Foto: Trond Giæver Myhre

DNT får 50 millioner av Sparebankstiftelsen DNB til utbedring av hyttene. Det er den største enkeltstående tildelingen i DNTs historie. For DNT Oslo og Omegn vil dette gi et fantastisk løft for vedlikeholdet av hyttene og turgåere kommer virkelig til å merke dette! 

Gaven til DNT skal hovedsakelig brukes i det som nå er Viken og Innlandet fylker og mye kommer derfor til å bli gjort på hyttene som DNT Oslo og Omegn eier og drifter - både på betjente, selvbetjente og ubetjente hytter.  

- Vi i DNT Oslo og Omegn er utrolig glade for milliongaven. Nå skal vi utvikle spennende prosjekter på DNT-hyttene, til glede for mange i lang tid framover. Med disse midlene får vi mulighet til å sikre helt nødvendig vedlikehold og gjøre oppgraderinger som har vært på prioriteringslisten i årevis. Det er viktig å utvikle hyttene slik at de fortsatt er attraktive for DNT-medlemmer og alle andre turfolk. Våre hyttebestyrere i Viken og Innlandet er jublende glade for dette. Nå er det mange flotte prosjekter som skal realiseres, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

En enda bedre trivselsopplevelse på hyttene 

Det er mange i DNT Oslo og Omegn som nå jubler. En av dem er Jan Erik Reiten, avdelingsleder Eiendom, natur og infrastruktur, som er fantastisk godt fornøyd med gaven. For ikke nok med at mange vedlikeholdsprosjekter som ville blitt skjøvet fremover i tid nå kan settes i gang, kan dette åpne for at prosjekter på hytter utenfor Viken og Innlandet kan gjennomføres tidligere enn antatt.

- Gaven gir virkelig energi og positivitet til alle oss som jobber med hyttetilbudet, og vi skal  sette oss ned og planlegge hva som skal gjøres først og sist. Gaven er gitt som et 3-årig prosjekt,  fra 2021-23. Vi kommer derfor til å sette i gang prosjekter som ikke trenger lang planlegging først. Han legger til at vedlikehold  av boligen for de ansatte på Gjendesheim antakelig vil være av det som kan settes i gang ganske raskt. Mange av hyttene er imidlertid i et verneområde, og vi står foran en intens periode med mye planlegging før alt kan gjennomføres på hyttene. 

- Denne gaven er så stor at vi er ganske sikre på at  de som besøker hyttene våre vil se en forskjell, sier Jan Erik og legger til at søknaden inneholdt mange ulike tiltak, som f.eks.:

  • Vedlikehold av gjesterom. Vi har mange gamle hytter og det er et stort behov for å vedlikeholde mange av soverommene på f.eks. Gjendesheim og Glitterheim.
  • Sitteplasser til gjestene i stuene. I tidligere tider ble det ofte prioritert flere sengeplasser framfor plass i stuene. Noen hytter har derfor vesentlig færre sitteplasser enn sengeplasser. Dette har vært spesielt problematisk i koronatiden, og vi ønsker å utvide stuene på bla. Iungsdalshytta og Bjørnhollia.
  • Trivselstiltak på hyttene. Mye besøk på ubetjente og selvbetjente hytter gir slitasje på alt fra møbler til kjøkkenutstyr, og nå har vi mulighet til å gjøre oppholdet på hyttene enda triveligere.
  • Bygningsvedlikehold. Vi har over 100 hytter å ta vare på, og det er mange tak, vinduer, uthus med mer som nå skal vedlikeholdes bedre.
  • Universell tilrettelegging. På Sæteren Gård og den ubetjente hytta Vikkelihytta i Romeriksåsen skal vi bygge om og sikre god tilgang for alle.

Nødvendig vedlikehold av vår kulturarv kan nå gjennomføres

Denne fantastiske gaven son er tildelt DNT, er øremerket vedlikehold av hytter på Østlandet, i Viken og Innlandet. Her har DNT Oslo og Omegn og DNT Drammen og Omegn mange hytter. Flere medlemsforeninger på Østlandet vil også få glede av midlene. 

-Dette er fantastisk! Pengene fra Sparebankstiftelsen DNB er et enormt stort og viktig bidrag til DNT. Ved hjelp av disse midlene får vi satt i gang helt nødvendig vedlikehold og utvikling av hyttene våre. Mange av hyttene er over 100 år, og det er behov for oppgraderinger som ikke kan løses gjennom dugnadsinnsatsen. Disse pengene bidrar til at vi kan ønske turgåere velkommen også de 100 neste årene. Hyttene er åpne for alle, de er en del av vår kulturarv og står der som garantister for at alle kan ferdes og bo godt til fjells uten egen hytte, sier generalsekretær i DNT, Dag Terje Klarp Solvang.  

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til vedlikehold av DNT-hyttene

- Natur og friluftsliv er et av formålsområdene hvor Sparebankstiftelsen DNB gir tildelinger. Å vedlikeholde hytter og gjøre dem tilgjengelige for alle bidrar til at flere får mulighet til gode naturopplevelser. Vi ser også viktigheten av å bidra til å ta vare på fremfor å bygge nytt, sier Sissel G. Karlsen, gavesjef i Sparebankstiftelsen DNB. 

Les også DNT sin artikkel om gaven her.


Pressekontakter: 
Jan Erik Reiten, avdelingsleder Eiendom, natur og infrastruktur, DNT Oslo og Omegn, tlf. 970 81 510.
Simen Rommetveit Halvorsen, Kommunikasjon og myndighetskontakt, DNT, tlf: 986 39 498.

Gjendesheim er en av hyttene som vil nyte godt  av milliongaven fra Sparebankstiftelsen DNB.
Gjendesheim er en av hyttene som vil nyte godt av milliongaven fra Sparebankstiftelsen DNB. Foto: Morten Noremsaune
Kanskje får Presthytta seg et løft om ikke lenge.
Kanskje får Presthytta seg et løft om ikke lenge. Foto: DNT Oslo og Omegn
Flere selvbetjente hytter vil også nyte godt av gaven. (Her: Oskampen).
Flere selvbetjente hytter vil også nyte godt av gaven. (Her: Oskampen). Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Skrevet av Siri G. Bekkhus 30. april 2021