Undersøkelse viser: Våre frivillige er svært fornøyde 

Vi er glade for at undersøkelsen blant våre frivillige viser at de trives og at det sosiale miljøet er viktigste årsak til å bli frivillig.
Vi er glade for at undersøkelsen blant våre frivillige viser at de trives og at det sosiale miljøet er viktigste årsak til å bli frivillig. Foto: Marius Dalseg Sætre

En undersøkelse gjennomført blant våre frivillige, viser at de er svært fornøyde med å være frivillige i DNT Oslo og Omegn. Det sosiale miljøet er det vikstigste argumentet for å være frivillig. Snart kan flere frivilligaktiviteter starte opp igjen, og du som vurderer å bli frivillig, kan allerede nå melde din interesse.

Nesten all aktivitet i DNT Oslo og Omegn er avhengig av frivillig innsats. Rundt 2000 frivillige bruker av sin fritid for å skape et godt tilbud til våre medlemmer: Stimerking, vedkløyving, vedlikeholdsarbeid, turledelse og aktivitetsledelse - i marka, på fjorden og til fjells.

Dette er bare noen av de mange viktige oppgavene som utføres av våre frivillige. Listen over oppgaver er lang og antall timer som legges ned på å skape et godt tilbud er imponerende! De frivillige får ikke lønn og gjør sine oppgaver rett og slett fordi de har lyst! 

For å undersøke hvordan det står til blant våre frivillige gjennomførte vi i mars en anonym undersøkelse hvor alle våre frivillige hadde anledningen til å svare. Vi fikk inn over 500 besvarelser og denne responsen er meget viktig for oss i administrasjonen.

De fleste er svært fornøyde med å være frivillige i DNT Oslo og Omegn

Alt i alt sier over 90% av respondentene at de er svært fornøyde eller fornøyde med å være frivillig i DNT Oslo og Omegn.

- Dette er en tilbakemelding som gleder, sier Maren Harlem, avdelingsleder for Frivillighet og organisasjon. Hun legger til at dette betyr at mange - både ansatte og frivillige - gjør en god jobb med å legge til rette for et godt frivillig miljø.

Nesten halvparten har vært med i over 5 år

Våre frivillige har vært gjennom et spesielt år på grunn av pandemien, med mye mindre aktivitet enn det som er normalt og ønskelig. Da er det ekstra hyggelig å lese at 85% ønsker å være like eller mer aktiv i tiden fremover.

- Vi har generelt veldig lojale frivillige her i DNT Oslo og Omegn. Mange er svært aktive og er med lenge når de først blir frivillige. Nesten 50 % har vært med i over 5 år, og det er ganske unikt, forteller Maren.

- Mange av våre frivillige gir utrykk for at de ønsker å ta flere kurs. Det å lære noe nytt er en viktig motivasjonsfaktor for mange, og særlig ser vi stor interesse for førstehjelpskurs og kart- og kompasskurs. Vi skal fremover sørge for at vi klarer å tilby et større volum av disse kursene for å møtet behovet hos flere frivillige, sier Maren.

Det sosiale miljøet ligger på topp

Sosialt miljø og det å være ute i naturen topper listen over hvorfor man ønsker å være frivillig. I en tid hvor vi alle har et underskudd på sosial kontakt, vil dette bli særlig viktig når samfunnet åpner opp igjen.

- Vi gleder oss til å kunne invitere til nye sosiale arenaer for våre frivillige. De store samlingene og arrangementene må nok vente til høsten, men mindre grupper håper vi å kunne starte med tidligere, avslutter Maren. 

Ønsker du å bli med som frivillig?

Da ønsker vi at du melder din interesse til

frivillig.oslo@dnt.no

Deretter får du informasjon om når vi arrangerer første oppstartsmøte for nye frivillige. Akkurat nå har vi, naturlig nok, ikke konkrete aktiviteter du kan melde interesse for. Men vi håper og tror at det er like før vi kan starte aktiviteter igjen, så send oss gjerne en e-post.

Turleder på Introklubben, DNT ung Oslo.
Turleder på Introklubben, DNT ung Oslo. Foto: Elisabeth Nord-Varhaug

For deg som allerede er frivillig

Smitteverninstruksen for aktivitet er oppdatert

I DNT har vi et godt og nyttig dokument for alle frivillige og ansatte: DNTs smitteverninstruks for aktivitet. Nå er det versjon 10.0 av 19. april 2021 som gjelder. Her kan alle oppdatere seg på de siste endringene. 
Du finner instruksen her: DNTs smitteverninstruks for aktivitet

Organisert aktivitet for voksne må vente litt til

Mange venter veldig på å kunne delta på flere DNT-aktiviteter igjen og frivillige venter på å få mulighet til å lede og arrangere turer, kurs og andre aktiviteter. Glenn Menkin er avdelingsleder for Friluftsaktiviteter og han forteller at vi har startet forsiktig opp med organisert fritidsaktivitet utendørs for de unge under 20 år.

- De voksne må vente litt til, men vi forbereder oss nå til å starte opp for organiserte aktiviteter igjen. Hvis den positive smittetrenden fortsetter, er det et godt håp om at vi kan sette i gang om kort tid med turer og aktiviteter i flere av våre turlag rundt Oslo og forhåpentligvis også snart i Oslo, sier Glenn. 

Dugnad på hytter og stier gjøres nå

Dugnadsarbeid er tillat og våre frivillige tilsyn på hyttene, de som driver annet dugnadsarbeid på hyttene og de som merker stier, kan gjøre sine aktiviteter nå.

Smitteverninstruksen for hytter er oppdatert

For deg som deltar på hyttedugnader, er det fint å vite at det i siste versjon av DNTs smitteverninstruks for hytter er tatt inn et avsnitt om dugnad.
Her kan du lese versjon 9.0 av 19. april 2021: DNTs smitteverninstruks for hytter

Artikkelen fortsetter under bildene.

DNT-vert på Friluftstrimmen.
DNT-vert på Friluftstrimmen. Foto: Thomas S. Pettersen
Dugnad i Breheimen .
Dugnad i Breheimen . Foto: Bella Engen

Nøkkelfunn fra undersøkelsen blant de frivillige

 • 56 % tok selv kontakt for å melde seg som frivillig
 • 10 % tok kontakt pga informasjon fra DNT Oslo og Omegn
 • 25 % ble med via en venn
 • Nesten 50 % av våre frivillige har vært med i mer enn 5 år
 • 43 % deltar på 1-5 oppdrag per år
 • 30 % deltar på oppdrag ukentlig/månedlig
 • 85 % ønsker å være like eller mer aktiv fremover
 • Sosialt miljø er for mange den viktigste motivasjonsfaktoren
 • Totalt 55 % er menn, 45 % er kvinner
 • Ca 70% er over 55 år
 • 52 % planlegger å ta eller er interessert i å ta Førstehjelpskurs
 •  45 % planlegger å ta eller er interessert i å ta Kart og kompasskurs

Vi følger opp funnene fra undersøkelsen ved å

 • slippe til flere 
 • legge til rette for større mangfold, blant annet i alder 
 • fokusere på det sosiale miljøet for våre frivillige - både i den enkelte gruppen og i det store sosiale fellesskapet for alle våre frivillige
 • tilby flere kurs for å møte behovet for økt kompetanse hos våre frivillige
 • gi bedre informasjon til potensielle og eksisterende frivillige
 • bedre mottak av nye frivillige
 • rekruttere aktivt

Skrevet av Siri G. Bekkhus 21. april 2021