Generalforsamling 21. april 2021

Foto: Marius Dalseg Sætre

Velkommen til DNT Oslo og Omegns generalforsamling som gjennomføres digitalt onsdag 21. april kl. 19:00. Møtet gjennomføres digitalt via Teams på grunn av koronasituasjonen.

De som har meldt seg på, kan følge linken til Teamsmøtet her: Klikk for å bli med på møtet

Følgende saker vil bli behandlet:

  • Årsberetning 2020 og årsregnskap 2020
  • Valg av nye medlemmer til styret, rådet og valgkomitéen
  • Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
  • Forslag som styret legger fram eller som i henhold til paragraf 14 er krevet lagt fram av et medlem av foreningen

Per 19. mars er det ikke kommet inn forslag til saker fra medlemmer i foreningen.


Det er fremdeles mulig å melde seg på

Hvis du ennå ikke har fått meldt deg på, kan du gjøre det i dag, 20. april. Klikk her for å melde deg på generalforsamlingen. Husk å ha medlemsnummeret ditt tilgjengelig når du skal melde deg på møtet.

Alle medlemmer over 15 år har stemmerett på generalforsamlingen og det er derfor behov for påmelding og registering av medlemsnummer i forkant av møtet.

Skrevet av Siri G. Bekkhus 16. april 2021