Vi sender varme tanker til alle berørte i Gjerdrum

Foto: Marius Dalseg Sætre

Vi er alle svært berørte av skredet i Gjerdrum. Det er en ufattelig tragedie som har rammet et trygt og godt nabolag og en hel kommune.

Det har vært med stor sorg og sjokk vi har fulgt tragedien som har rammet Gerdrum. Våre tanker går til de pårørende som har mistet sine kjære og til de som har mistet sine hjem. Noen av de frivillige i turlaget er også berørte. Vi sender medfølelse og varme tanker til våre venner.

Gjerdrum er en liten kommune der folk kjenner hverandre og samholdet er godt. DNT Oslo og Omegn og Gjerdrum Turlag ønsker å gjøre det vi kan for å hjelpe de som er berørte av denne katastrofen. Styret i turlaget vil invitere til aktiviteter for barna som nå bor på Olavsgaard Hotell. Så må vi se hva mer vi kan gjøre i ukene som kommer, forteller styreleder Monica Moer.

Det er et enormt arbeid som må gjøres for å gjenoppbygge Gjerdrum. Turlaget ønsker å bidra der det er mulig og vi tror det vil være nødvendig og viktig å få i gang turer og aktiviteter, når det lar seg gjøre. Vi håper og tror at friluftslivet og samholdet i Turlaget vil være bidrag som gir oss lys og håp i en vanskelig tid.

DNT Oslo og Omegn vil støtte og hjelpe vårt turlag og våre berørte turledere i alt de måtte trenge av bistand i tiden framover.

Henning Hoff Wikborg
Daglig leder i DNT Oslo og Omegn

Skrevet av Kari Merete Horne 7. januar 2021