Kvistekart og datoer for kvisting i 2021 er klart

Kvistekartet for 2021 er klart. Med kartet for hånden kan du begynne å planlegge vinterens skiturer i fjellet. PS: Det kan fortsatt komme små endringer i kartet.

Hva er kvistekartet? 

Hvert år merkes de mest brukte rutene i Sør-Norge med naturkvist for å vise vei. Rutene er laget av erfarne fjellfolk, og samles i et eget kvistekart som gir deg oversikt over rutene. Kvistekartet viser oversikt over hvilke ruter som er merket i påsken. Før og etter påske er det færre åpne hytter og ruter som er merket. Rutene som er merket i et lengre tidsrom finner du i oversikten over merkeperiode.

Merkingen kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold, som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
Slå opp rutene og hyttene på UT.no før turen, eller kontakt din lokale turistforening.

Husk at du i år må bestille plass på hyttene. Dette gjør du enkelt ved å søke opp hytta på ut.no og klikke bestill overnatting.

Når kvistes løypene? 

Alle rutene på DNT Oslo og Omegns vinterkart er merket i påsken fra og med 26.mars til og med 5. april 2021. De rutene som er merket i et lengre tidsrom enn påsken finner du her. Kartet viser situasjonen i påsken. Bare ruter til overnattingsteder er inntegnet. De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter de oppgitte datoene. Noen få steder fjernes kvisten rett etter siste merkedato. Vær oppmerksom på at ruta inn til ei hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den går videre til ei annen hytte som er åpen.

Vinterens varder 

Kvistene kan minne om sommerens varder, men det er noen sentrale forskjeller det er lurt å ta høyde for: 

  • Merkingen tar utgangspunkt i vær og føreforhold, og endres fra år til år. 
  • De fleste steder står merkingen til den faller av seg selv, men rutene blir ikke vedlikeholdt etter datoene som er oppgitt. Noen få steder fjernes kvisten etter siste merkedato.
  • Merkinga kan bli forsinket eller falle bort på grunn av vær- og føreforhold som gjør det umulig å få satt ut kvisten.
  • Vær oppmerksom på at ruta inn til en hytte kan være merket uten at hytta er åpen fordi den leder videre til en annen hytte som er åpen.

Ta forholdregler

Husk også på fjellvettreglene, og sjekk føremeldinger før du legger ut på tur! Været på fjellet kan skifte raskt, og det gjelder å være forberedt på ekstreme situasjoner. Her er et forslag til klær og utstyr du bør ha med deg når du skal gå på ski fra hytte til hytte i vinterfjellet. Med dette i bakhodet har du gode forutsetninger for å få en trygg og fin tur. Hvis du har noen spørsmål om merking og løyper, kan du kontakte infosenteret på e-post: info.oslo@dnt.no eller ringe (+47) 22 82 28 00 eller din lokale medlemsforeningen i det området du ønsker å ferdes.