Takk til alle våre frivillige!

Torsdag 3. desember er det Frivillighetens dag. I den anledning vil vi gjerne få takke våre godt og vel            2 000 frivillige som har stilt opp for friluftslivet gjennom 2020, og særlig i tiden etter at pandemien kom. Vi setter stor pris på dere - uten dere er ikke DNT mulig!

En adventhilsen som varmer til våre frivillige

Våre godt og vel 2 000 frivillige har det siste året gjort en uvurderlig innsats for friluftslivet. Uansett om du har bidratt én gang eller mange ganger, fortjener du en takk og en symbolsk hilsen - en adventhilsen som varmer: Alle våre frivillige inviteres herved til å hente en gratis vedsekk på Skar. Om dere skulle ønske flere sekker, er prisen svært lav; kr 40 per vedsekk. Hver eneste krone går tilbake til å styrke dugnadsmiljøet på Skar.

I fjor bidro de frivillige med 116.200 dugnadstimer på veldig manage forskjellige områder:

Veddugnad til Markahyttene.
Veddugnad til Markahyttene. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Trelauget: Innerst i Maridalen ligger Skar leir, og her har noen av DNT Oslo og Omegns frivillige bygget opp et spenstig dugnadsmiljø. De jobber spesielt med ved og lager dessuten mange ting av tre som kommer markahyttene til gode.

Primus motor Birger Baisgård forteller: Vi kjører ut ca 3000 sekker pr år til DNT-hyttene i Marka. Vi har produsert så mye at vi har 6000-7000 sekker på lager. Så totalt har vi nok pakket 13-14000 sekker. Rekorden er 250 sekker på en dag, og da kapper og legger vi i sekk.

Denne veden varmer ekstra godt fordi den er laget ved frivillige innsats og takket være denne veden kan turgåerne holde varmen når de besøker en av markahyttene!

Nå blir det enklere å gå tur til eller fra Breivoll Gård - våre frivillige merker stiene!
Nå blir det enklere å gå tur til eller fra Breivoll Gård - våre frivillige merker stiene! Foto: Kristian Stoll

Tolv lokale turlag drives utelukkende på frivillig basis (bortsett fra Asker Turlag som har en ansatt ressurs også).  Turer, stier, arrangementer, styrearbeidet - alt gjøres av frivillige! 

Et eksempel er prosjektet "Alle veier fører til Breivoll" hvor Nordre Follo Turlag og Ås Turlag samarbeider om å merke stier inn til Breivoll Gård. Dette er et prosjekt som pågår nå.

Din turleder på DNT-turene har turerfaring og turlederkurs og tar oppdraget med glede.
Din turleder på DNT-turene har turerfaring og turlederkurs og tar oppdraget med glede. Foto: Marius Dalseg Sætre

DNT ung Oslo, for dem fra 13-30 år, har aktiviteter på Friluftshuset og turer i Marka og på fjellet. Turene og aktivitetene planlegges av frivillige, og turlederne er frivillige.

DNT fjellsport Oslo, for alle som liker litt ekstra utfordringer på tur, har - i normale tider - både turer, kurs og andre aktiviteter som fjellsportkvelder på Friluftshuset. Mye av aktiviteten skjer ved hjelp av frivillige.

All aktivitet i Seniorgruppa og mye av Seniortilbudet ellers skjer ved help av frivillige - som f.eks. Friluftstrimmen, heldagsturene og "Mens vi venter på turbussen-turene". Som blant annet turledere og som DNT-vert.

Alle de 20 Nærturgruppene i Oslo og i kommune rundt Oslo ledes av frivillige turledere. Dette er turer for alle som er hjemme på dagtid, og tilbudet er gratis. 

Turlederne på DNT-turene - fellesturene og baseturene - gjør en formidabel innsats. De gjennomfører kursene som kreves for å bli turleder slik at du skal vite at du har med deg trygge, inspirerende turledere på hele turen.

Blåmerking og stirydding i Marka gjøres av frivillige, som her ved Røverkollen.
Blåmerking og stirydding i Marka gjøres av frivillige, som her ved Røverkollen. Foto: Dag Olav Brækkan

Hyttevaktene på de selbetjente hyttene i fjellet:  På de større selvbetjente hyttene i fjellet har vi frivillige som er hyttevakter. Disse har flere oppgaver, og påser at gjester skriver seg inn i besøksprotokollen, betaler for oppholdet, tar del i den daglige rengjøringen av hytta og de er behjelpelig med forefallende arbeid. I koronatiden har de gjort en ekstra innsats med vasking av hyttene - og slik har vi kunnet holde hyttene åpne.

Tilsyn på ubetjente hytter i Marka: Disse besøker hytta regelmessig og sjekker at alt er i orden, supplerer forbruksartikler, skaffer ved og gass og tømmer utedoen ved behov. Siden pandemien rammet i mars har de frivillige tilsynene gjort en formidabel smitteverninnsats og vasket en gang hver 14. dag eller etter hver 50. gjest, i tillegg til at hver gjest vasker etter se. Slik kommer du som gjest til en hytte som er vasket og klargjort av våre frivillige, og slik kan vi holde hyttene åpne.

Hyttedugnader: For at du skal kunne overnatte på hyggelige, velholdte hytter, blir det gjennomført mangfoldige dugnadstimer på hyttene hvert eneste år. På betjente, selvbetjente og ubetjente hytter i fjellet og på de ubetjente hyttene i Oslomarka, samt på Kobberhaughytta, Sæteren Gård og Breivoll Gård. 

Stiene i Marka ryddes og blå-merkes av dugnadsgrupper som har ansvar for sine områder. Hvert år blir vegetasjonen ryddet ned, og hvert år vokser det opp igjen. Når du går på en av blå-stiene, skal du vite at noen hvert eneste år rydder og merker for at du trygt skal kunne finne frem. Et av de senere prosjektene er merking og skilting av rundturer hvor blant andre Ulsrudvann, Røverkollen og Lutvann har fått Rundturmerking.

Vardedugnader: På fjellet merkes sommerrutenettet med varder og røde T'er - ikke mindre enn 4 000 kilometer. Send vardedugnaderne en takk neste gang du går en fjelltur, trygt langs merket T-rute.

Brulauget: De frivillige i Brulauget vedlikeholder over 250 bruer i fjellområdene i Sør Norge og bygger årlig flere nye bruer. Her er det en gjeng med spreke, nevenyttige og løsningsorienterte frivillige som ikke affiseres av bratte elvesider, storm i vindkastene eller en uventet snøbyge.

Enda mer frivillighet: I tillegg gjøres det mye frivillig innsats som egentlig ikke kommer inn under det som er nevnt over. F.eks. blir Åpen kafé for frivillige arrangert av frivillige og på DNT-arrangementene er det mange frivillige som bidrar, kanskje med matservering eller med å hjelpe til på en aktivitet for barna. 


​​​​​​​Ønsker du å bli frivillig i DNT Oslo og Omegn?

For tiden har vi færre aktiviteter og begrenset kapasitet til å ta imot nye frivillige. Vi driver derfor ikke aktiv rekruttering, men det er mulig å melde interesse, så kommer vi tilbake til deg når vi har kapasitet og behov for nye frivillige.

Om du har lyst til å bli frivillig hos oss, kan du sende en e-post til info@dntoslo.no. Vi anbefaler at du leser om de ulike mulighetene før du sender e-posten, slik at du kan fortelle oss hvor du ønsker å bidra. Les om frivilligheten i DNT Oslo og Omegn.


Frivillighetens dag

Torsdag den 3. desember arrangerer Frivillighet Norge årets viktigste møteplass for frivillig sektor i forbindelse med FNs internasjonale dag for frivillighet to dager senere.

Konferansen blir heldigital gjennom den interaktive event-plattformen Tappin. Det blir faglig og politisk innhold samt utdeling av fire priser. Blant de manage bidragsyterne finner vi stasminister Erna Solberg, styreleder i Frivillighet Norge Kjell Erik Ullman Øie og DD.KK.HH. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit. Solveig Kloppen guider gjennom kveldens fire priser: Årets frivillighetskommune, Årets nykommer, Helseprisen og Frivillighetsprisen. 

Konferansens tema er «Tilbake til fremtiden» og vi spør hva frivillighetens rolle er i «den nye normalen»? Hva trengs for å bygge opp igjen sivilsamfunnet, hvilke nye utfordringer vil prege frivillige organisasjoner i tiden fremover og vi ser nærmere på frivillig sektors muligheter og evner til omstilling og vekst. Hvordan kan organisasjonene være med å skape et samfunn der vi har like muligheter til å delta på alle områder? 

Hovedsponsor i 2020 er Norsk Tipping. I tillegg bidrar Stiftelsen Dam, Frivillig.no, Kulturdepartementet, Microsoft og KS til dagen. 

Les mer og kjøp billett her: Frivillighetens dag 

Skrevet av Siri G. Bekkhus 1. desember 2020