Storsatsing på Oslofjorden

Henning Hoff Wikborg på befaring på Gressholmen sammen med Lan Marie Nguyen Berg torsdag 10 september 2020.
Henning Hoff Wikborg på befaring på Gressholmen sammen med Lan Marie Nguyen Berg torsdag 10 september 2020. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Om ikke lenge kan du padle fra hytte til hytte i Oslofjorden.

Nylig var daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg på befaring på Gressholmen sammen med byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg (MDG)og Axel Pettersen som er bymiljøetatens prosjektleder.

Trioen hadde tatt turen til Gressholmen for å se på fremgangen. I disse dager jobbes det på spreng for å rehabilitere de to husene DNT Oslo og Omegn skal leie av Oslo kommune. Anlegget åpner for fullt sommeren 2021, men det ene huset åpner allerede i slutten av 2020. Det vil bli overnattingsmuligheter, kurs, samt utleie av kajakker og robåter. Et av målene er at stedet skal være tilgjengelig for barnehager og skoleklasser. 

Hoff Wikborg tror dette vil bli en viktig friluftsarena for barn og unge i Oslo-regionen.

De neste årene vil nye hytter og kajakk-anlegg komme som perler på en snor. I nær framtid kan man altså padle fra hytte-til-hytte i indre Oslofjord.

For det er omfattende planer man har lagt for kystsatsingen i Oslo-regionen.

  • Sommeren 2021 vil kajakkanlegget på Gressholmen ferdigstilles
  • Kajakklager på Langøyene åpnes i 2021
  • Kajakkanlegg på Breivoll Gård innerst i Bunnefjorden åpnes i 2021
  • Hytte på Kjeholmen åpnes i 2021
  • Kajakksenter i Sandvika åpnes i 2022
  • Kajakksenter på Vollen i Asker åpnes i 2023
  • Båthus for robåter og kajakker på Sætre åpnes i 2021
  • Hytte og brygge på Håøya åpnes i 2022

Les mer om gaven fra Sparebankstiftelsen DNB her: Tidenes største gave til DNT

Lan Marie Berg var tydelig på at tilbudet på Gressholmen er en viktig del av arbeidet med å åpne fjorden for Oslos befolkning. Et budskap som passer som hånd i hanske med DNT Oslo og Omegns strategi for kystsatsing. 

Takket være Sparebankstiftelsen DNB som tidligere i sommer kom med en gave på  21,7 millioner kroner til etablering av friluftsarenaer ved Oslofjorden, kan DNT Oslo og Omegn nå gå i gang med prosjektene. 

Pengegaven fra Sparebankstiftelsen skal brukes i tett samarbeid med aktører som Padleforbundet, Oslofjorden Friluftsråd og berørte kommuner for å sikre best mulig utnyttelse for flest mulig innbyggere.  

-Vi ønsker å sikre tilgang til fjorden for alle og ta den i bruk som et viktig friluftsområde. Dette er et stort skritt i arbeidet med å rekruttere nye generasjoner og nye grupper til kystnære friluftsopplevelser, sier daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg.