Friluftslivskunnskap må læres

Friluftsorganisasjonene er viktigere enn noen gang for å tilrettelegge for den gode introduksjonen til friluftsopplevelser – og det ligger en uforløst kraft i tettere økonomisk samarbeid mellom myndighetene og organisasjoner som DNT Oslo og Omegn.

Daglig leder Henning Hoff Wikborg mener det er viktig å gi opplæring i et både spennende og sporløst friluftsliv.
Daglig leder Henning Hoff Wikborg mener det er viktig å gi opplæring i et både spennende og sporløst friluftsliv.

Mange fryder seg over at friluftslivet er mer populært enn noen gang. Vi har sett en stadig utvikling gjennom de siste årene hvor nye generasjoner og nye grupper vender interessen mot natur, fysisk aktivitet og opplevelsestrofeer som kan deles i sosiale medier. Dette er i manges øyne en god utvikling. I løpet av det siste halvåret, og i særdeleshet i sommer, har tilstrømmingen til natur eksplodert. Men, hvem skal bære ansvaret for at alle nye brukere av natur behersker dette av hensyn til egen sikkerhet og av hensynet til naturen vi etterlater oss?

Redningsaksjoner og søppel
Sommerens redningsaksjoner og observasjoner av etterlatenskaper i natur viser tydelig at det er behov for å veilede og kurse mennesker til å mestre naturelementene. Friluftsliv er på mange måter en lavterskelaktivitet, men mange har drømmen om å nå mål ut over eget kompetanseområde. Vårt mål og ønske er å motivere og skape interesse for å bruke naturen, både nær der vi bor og aktiviteter man kan strekke seg mot. Balansegangen mellom å friste til spennende turer og det å sikre at den enkelte har tilstrekkelig kompetanse, er vanskelig.

Utvikling av nye friluftslivsarenaer gir mulighet for å invitere med flere - og til å bygge opp kunnskap.
Utvikling av nye friluftslivsarenaer gir mulighet for å invitere med flere - og til å bygge opp kunnskap. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Friluftstilbud og rekruttering
Friluftsinteressen bør starte nær der vi bor og oppholder oss. For å få til dette er det meget viktig å skape spennende og inkluderende friluftsteder. Dette er en av årsakene til at DNT Oslo og Omegn har bygget opp flere friluftarenaer i Marka og attraktive steder langs fjorden, hvor det bor nesten 1,5 millioner mennesker.

Opplæring må til
Vi er hverken født med ski på bena eller sekk på ryggen. Gleden ved å ferdes i naturen må erfares og kunnskapen om bruk av naturen må læres. Langt fra alle har noen de kjenner som kan lære bort. Derfor er det viktig at det finnes organisasjoner som tilbyr opplæring og tilrettelegging for bruk av naturen.

I DNT ønsker vi å ta ansvar for å lære opp både barn og voksne som vil ut i naturen. Vi har utviklet et eget «Ferskingkurs i Friluftsliv» som har blitt svært godt mottatt. Dette med allemannsrett ser vi at mange har fått med seg. At det også følger med en plikt er et svært viktig budskap i ferskingkurset.

Friluftsorganisasjonene er viktigere enn noen gang for å tilrettelegge for den gode introduksjonen til friluftsopplevelser. Regjeringen har i flere stortingsmeldinger bekreftet dette synet. Samfunnsutviklingen peker tydelig på at friluftsorganisasjonene får en stadig viktigere rolle, ikke minst når det gjelder introduksjon og læring av friluftkunnskap.

Ber om bedre støtteordninger
DNT Oslo og Omegn ønsker å være med og bidra til denne viktige oppgaven. Skal vi få til dette må vi komme frem til langt bedre støtteordninger enn vi har i dag. I dag er våre tilbud hovedsakelig drevet frem av medlemskontingenter og private bidragsytere. Det er en modell som ikke holder fremover. Det ligger en uforløst kraft i tettere økonomisk samarbeid mellom det offentlige og friluftsorganisasjoner som DNT Oslo og Omegn.

Dette er en viktig diskusjon som vi skal løfte opp i tiden som kommer!

Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn

Hvem skal bære ansvaret for at alle nye brukere av natur behersker dette av hensyn til egen sikkerhet og av hensynet til naturen vi etterlater oss?
Hvem skal bære ansvaret for at alle nye brukere av natur behersker dette av hensyn til egen sikkerhet og av hensynet til naturen vi etterlater oss? Foto: Eivind Haugstad Kleiven/Norsk Friluftsliv

Skrevet av Kari Merete Horne 31. juli 2020