Om turvett - rett og slett

Alle ønsker å dra på tur i uberørt natur, så husk å ta med deg alt hjem igjen!
Alle ønsker å dra på tur i uberørt natur, så husk å ta med deg alt hjem igjen! Foto: Eivind Haugstad Kleiven/Norsk Friluftsliv

Om du skal på fjelltur eller skogtur spiller ingen rolle - det som teller er å bruke turvett. Tenke litt over hva du gjør. For kan du bålreglene? Vet du hvor du kan sette opp teltet? Eller hvordan du går på do i skogen? Her får du noen tips til godt turvett - GOD TUR!

Ta med deg søppelet ditt hjem igjen og forlat naturen slik du ville ønsket å møte den.
Ta med deg søppelet ditt hjem igjen og forlat naturen slik du ville ønsket å møte den. Foto: DNT

Ta med deg søppelet hjem 

Ta med en ekstra pose i sekken til å legge søppel i, slik at du lett kan rydde etter deg.
Når du forlater rasteplassen, teltplassen eller hengekøyeplassen, er det veldig viktig at du ikke etterlater deg noe annet enn en takk! Forlat området slik du ville ønsket å finne det - da får både du og nestemann en mye bedre tur!

Det er ikke alltid en utedo i nærheten....
Det er ikke alltid en utedo i nærheten.... Foto: Line Hårklau

Vis godt dovett, ta med deg papiret i en pose

Du vil ikke alltid finne et toalett når du trenger det ute i skogen eller på fjellet! Så legg noen ekstra poser og kanskje en lett, liten hagespade i sekken før du drar.  Finn så et sted i god avstand fra stier, rasteplasser og bekker, elver og vann. Grav et hull i bakken med en pinne eller medbrakt spade.  Dekk så godt til etterpå at hverken dyr eller regnskyll får det frem igjen. Legg papiret,  bind/tamponger og eventuelt våtservietter i en pose og ta det med deg hjem og kast posen der.   

Nå er det bålforbud, men det kan allikevel være ok å tenne bål.
Nå er det bålforbud, men det kan allikevel være ok å tenne bål. Foto: Andre Marton Pedersen

Husk bålforbudet og vis bålvett

Det er generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. Dette innebærer at det ikke er tillatt å tenne opp bål, grill og engangsgrill i, eller i nærheten av, skog og annen utmark. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann, f.eks. etter mye nedbør, på sand og i god avstand fra vegetasjon - det er altså lov å bruke hodet:-)  Se yr.no for oversikt over skogbrannfare.

Mange steder finnes det etablerte bålplasser som kan brukes året rundt. F.eks. har Oslo kommue en oversikt over godkjente ildsteder.  Gjør deg kjent med reglene i området du skal være i, og vær oppmerksom på egne regler i verneområder og nasjonalparker.

Ønsker du å tenne bål, må du unngå å tenne bål hvis underlaget kan ta fyr, når det er sterk vind, ikke tenne bål tett inntil busker og trær eller på bart fjell - fordi berget kan sprekke. Ha nok vann i nærheten. Ha med deg ved eller bruk døde kvister som du finner på bakken.

Hvordan du tenner bål, kan du lese her: Pyramidebål og pagodebål.

Foto: Berit Hage Fjeld, DNTs fotokonkurranse.

Vis respekt for dyre- og fuglelivet

Dyr og fugler er sårbare. Hold avstand, lukk grinder og sjekk ferdselsrestriksjoner for området du er i. (Et eksempel er ferdselsrestriksjonene på Snøheimveien inn til Snøheim Turisthytte som er innført av hensyn til villreinen.) 

Vet du hva båndtvangen innebærer?
Vet du hva båndtvangen innebærer? Foto: Eivind Haugstad Kleiven/Norsk Friluftsliv

Båndtvang

Hvis du har med deg hund på turen, må du sette deg inn i Lov om hundehold, §  6 og 7, som blant annet sier at i hele Norge, fra og med 1. april til og med 20. august, skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at den ikke kan jage eller skade storfe, sau, geit, fjærfe, rein, hest eller vilt.

Det er fint å overnatte i hengekøye, men pass på at du ikke er for nær hytter og hus.
Det er fint å overnatte i hengekøye, men pass på at du ikke er for nær hytter og hus. Foto: Eivind Haugstad Kleiven/Norsk Friluftsliv

Allemannsretten - vi hensyn

Allemannsretten er retten vi fra gammelt av har til å ferdes i skog og mark, etter elvene, på innsjøer, i skjærgården og til fjells – uavhengig av hvem som eier grunnen. Og vi kan høste av naturen – ikke bare saltvannsfisk, bær, sopp og blomster, men også inntrykk og opplevelser. 

I allemannsretten skilles det på innmark og utmark. Innmark er gårdsplass, hustomt, dyrket mar, engslått, kulturbeite mm, samt områder for industrielt eller annet øyemed. Utmark er alt som ikke er innmark, og omfatter det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell. 

Til fots:
I utmark kan du ferdes fritt til fots på sti og vei hele året. I innmark kan du også ferdes på sti og vei hele året, men husk å holde avstand fra gårdstun, hus og hytte. 

Overnatte og raste:
I utmark skal overnatting skje minst 150 m fra nærmeste bebodde hus eller hytte, og du skal ikke forstyrre beboerens fred.
I utmark kan du stoppe og raste der du vil, men ikke legg rasten inntil hus og hytte der det bor folk.

Sykle eller ri:
Du kan sykle eller ri der det er allmenn ferdselsrett, men stien eller terrenget må tåle slik bruk.

Padle, ro og seile:
Med årer og seil kan du ferdes fritt på sjøen, på innsjøer og i elver.
Med motorbåt kan du ferdes på sjøen, på elvestrekninger som er en del av et farbart vassdrag og i vann som er større enn 2 km2. 

Plukke bær, sopp og blomster:
I utmark kan du plukke/sanke det du vil ha og ta det med hjem. Men vær hensynsfull! Det er egne regler for å multeplukking nordpå, og det kan være egne regler for naturreservater.

Det er Miljødirektoratet som har det overordnede ansvaret for allemannsretten og kommunen som i hovedsak forvalter allemannsretten etter friluftsloven. Les mer om allemannsretten.

I år må alle forhåndsbooke opphold på DNT-hyttene.
I år må alle forhåndsbooke opphold på DNT-hyttene. Foto: Monica Hägglund langen

På tampen:

Skal du til fjells? Sjekk føre- og brumeldingene før du drar.

Husk å forhåndsbooke overnatting på DNT-hyttene.

Vær hyggelig mot dem du møter, men hold avstand.

Hold deg hjemme hvis du har symptomer på Covid19 / reis hjem hvis du får symptomer undervegs. Hold deg oppdatert på FHI.

Les mer om DNTs turvettregler for 2020.

Flere spørsmål om tur? Kontakt Infosenteret, DNT Oslo og Omegn: info@dntoslo.no eller tlf 22 82 28 00

Skrevet av Siri G. Bekkhus 10. juli 2020