Når du planlegger langtur i fjellet er det viktig å være godt forberedt

Foto: Eivind Haugstad Kleiven


Husk at i høyfjellet kan det være mye snø, også om sommeren.

Det kan være fint å gå på hardpakket snø, men du må følge godt med på kartet og du må vite hvor det er elver og bekker. Merk at vestlige og nordlige fjellområder er snørike og at snøen kan bli liggende enkelte steder gjennom store deler av sommeren.

I overgangen mellom vinter og sommer er det mye snø som skal smelte og du må være forberedt på bekker og elver med mye vann (særlig ved høye temperaturer og når det regner). Bruene i DNT Oslo og Omegns rutenett legges ut når de betjente hyttene åpner for sommeren, eller så snart snø og føreforhold gjør det mulig.

I år er det spesielt mye snø i høyfjellet. Mange elver og bekker har gått opp selv om det er snø i terrenget rundt. Vannet har spredd seg utover i snøen og man må være ekstra påpasselig i slike områder.

Kryssing av elver og bekker:
DNTs sommerruter er merket på kartet, og du kan se hvor det er elver og bekker som skal krysses. Noen steder er det mulig å gå over ved å hoppe fra stein til stein. Andre steder er det lagt ut bruer hvor du kan krysse.  Se etter tegnene H og S på kartet.
H= Helårsbru
S = Sommerbru

I overgangen fra vinter til sommer jobber DNTs medlemsforeninger med å legge ut alle sommerbruene og sjekker at helårsbruene er i orden. Det er naturkreftene som rår i fjellet. Det er derfor ikke alltid mulig å legge ut bruene tidlig på sommeren og noen bruer kan bli tatt av flom eller ødelegges av snø- og vannmasser. Når ødelagte bruer repareres, kan det ta noe tid før det er mulig å krysse den aktuelle elva.

Følg med på førerapporten – men ta kontakt med bestyrere eller kjentfolk om du er i tvil
DNT oppdaterer så godt det lar seg gjøre i førerapportene. Men husk at du er selv ansvarlig når du planlegger tur i fjellet. Ta kontakt med nærmeste betjente hytte, eller andre lokale, om du er i tvil. Man finner oversikt over oppdaterte snøforhold på www.senorge.no.

Bestyrerne på DNT hyttene vil alltid sitte med oppdatert informasjon om ruter og bruer i sitt område.

God tur! Og husk på Fjellvettreglene – også om sommeren! ​​​​​​​

PS. Det kan være lurt å bruke gamasjer og ha med staver.