Tidenes største gave til DNT

Det jobbes i disse dager med å klargjøre to nye hytter på Gressholmen til bruk for allmenheten.
Det jobbes i disse dager med å klargjøre to nye hytter på Gressholmen til bruk for allmenheten. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

DNT Oslo og Omegn får 21,7 millioner kroner av Sparebankstiftelsen DNB til etablering av friluftsarenaer ved Oslofjorden.

– Sparebankstiftelsen DNB er en avgjørende partner som muliggjør en satsing som ellers aldri ville funnet sted. Gjennom en tildeling som dette er Sparebankstiftelsen DNB med på å skape en stor forskjell for befolkningen i osloregionen ved at det skapes et fantastisk tilbud som øker livsgleden i befolkningen. Er det noe vi har lært den siste tiden er det hvor viktig nærfriluftsopplevelsene er for folk, sier daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg.

Det er omfattende planer man har lagt for kystsatsingen i indre Oslofjord.

  • Sommeren 2021 vil kajakkanlegget på Gressholmen ferdigstilles
  • Kajakklager på Langøyene åpnes i 2021
  • Kajakkanlegg på Breivoll åpnes i 2021
  • Hytte på Kjeholmen åpnes i 2021
  • Kajakksenter i Sandvika åpnes i 2022
  • Kajakksenter på Vollen i Asker åpnes i 2023
  • Båthus for robåter og kajakker på Sætre åpnes i 2021
  • Hytte og brygge på Håøya åpnes i 2022

Åpner opp Oslofjorden på en helt ny måte

DNT Oslo og Omegn har de siste årene satset tungt for å åpne Oslofjorden for byens befolkning. Fra før har vi Friluftshuset på Sørenga, Langøyene (stengt i 2020) og Breivoll Gård innerst i Bunnefjorden.

Når man nå får lagt til rette for utferdsplasser i Lysaker, Asker og Sætre tilgjengeliggjør man fjorden for en betydelige større del av befolkningen. Med nye hytter på Gressholmen, Håøya og Kjeholmen senker man terskelen for flerdagsturer i indre Oslofjord.

– Tilbudet vi etablerer nå og det som var i 2015 er som natt og dag. Vi får nå et solid og bredt tilbud fra innerst i Bunnefjorden og helt ned til Håøya. Dette er en gave til alle oss som elsker fjorden og de nære friluftsopplevelsene, sier en oppglødd Hoff Wikborg.

Viktig for regionen

Kystsatsingen til DNT Oslo og Omegn har ført til en stor vekst i friluftsinteressen på Oslofjorden. Hoff Wikborg mener dette er et viktig element i byutviklingen og at det gjør byen mer attraktiv.  

– Vi mener at det å utvikle aktivitetsarenaer i og rundt byen er en viktig del av byutviklingen. Det at byen utformes på en slik måte at man kan være aktiv og ha spennende aktiviteter tilgjengelig ved bruk av kollektivtrafikk er med på å forme en by. Det er noe vi er stolte av og noe vi tror alle som ønsker at Oslo skal være en miljøvennlig by setter pris på, sier han.