750 000 kroner til barn og unge 

DNT Oslo og Omegn kan nå invitere barn som rammes av fattigdom ut på tur.
DNT Oslo og Omegn kan nå invitere barn som rammes av fattigdom ut på tur. Foto: DNT

Veldig mange barn vokser opp uten toppturer, hytteturer eller markaturer. DNT Oslo og Omegn vil gjerne gjøre noe med dette. Og jammen har vårt prosjekt fått tildelt 750 000 kroner fra Kulturdepartementet! Hurra!

Senker terskelen til fritidsaktiviteter

I mai la Regjeringen frem en strategi mot barnefattigdom for perioden 2015-17. Ett av tiltakene er å senke terskelen slik at flere barn og unge kan delta i organiserte fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes økonomi. 

Kulturdepartementet mottok hele 85 søknader og tildeler nå 13 millioner kroner til 13 ulike organisasjoner som har foreslått pilotprosjekter og ubyråkratiske løsninger for at flere barn og unge skal kunne delta.

Forleden ringte kulturminister Torhild Widvey og fortalte den hyggelige nyheten at DNT Oslo og Omegn vil motta 750 000 kroner til sitt prosjekt for barn og unge. Alle disse pengene skal brukes til å nå de barna som ikke vanligvis er på tur med familien.

-Nå får vi mulighet til å gjøre noe med dette, stråler Hanne Tretterud Lund, fagsjef for prosjekter og folkehelse i DNT Oslo og Omegn. I 2016 vil vi invitere barn og unge som rammes av fattigdom med ut på tur. Vi vil tilby gratisplasser på turer og aktiviteter, egne familieleire, fjelltur for ungdommer, aktivitetsdager både i Marka og på Friluftshuset som vi åpner på Sørenga neste år. Et fellestrekk ved aktivitetene vil være mestring og naturopplevelser i gode sosiale fellesskap.

Glad for at organisasjonene tar utfordringen

-Det er viktig at vi alle bidrar til å gjøre det lettere for barn og unge å delta i fritidsaktiviteter. I frivillige organisasjoner får barn mestring og sosial tilhørighet. Men mange får ikke denne muligheten fordi foreldrene har dårlig råd. 

- Jeg er glad for at våre frivillige organisasjoner tar utfordringen og prøver ut nye løsninger slik at flere barn og unge får være med, sier kulturminister Thorhild Widvey som med glede støtter prosjektene.
Hanne Tretterud Lund gleder seg på barn og unges vegne.
Hanne Tretterud Lund gleder seg på barn og unges vegne. Foto: DNT Oslo og omegn
Gladmelding fra kulturminster Widvey.
Gladmelding fra kulturminster Widvey. Foto: Ilja C. Hendel

Skrevet av Siri G. Bekkhus 17. september 2015