Fjellbanken støtter utbygging på Sota Sæter

Byggestart 19. mai: Nå blir det større spisesal på Sota Sæter, til glede for gester og betjening.
Byggestart 19. mai: Nå blir det større spisesal på Sota Sæter, til glede for gester og betjening. Foto: Ove Lillengen

SpareBank 1 Lom og Skjåk og DNT Oslo og Omegn har i lengre tid vært i dialog rundt muligheter for et samarbeid knyttet til DNT hyttene i bankens område.

3-årig samarbeidsavtale med Fjellbanken
Det er gledelig å fortelle at vi nå har inngått samarbeid med SpareBank 1 Lom og Skjåk. Dette er et samarbeid mellom to aktører med sammenfallende interesser og verdier. Vi er begge opptatt av å løfte fram og bidra til unike naturopplevelser i den fantastiske Nord- Gudbrandsdalen og å styrke viktige reiselivsbedrifter.

DNT Oslo og Omegn som eier og driver hyttene, har en stor og viktig oppgave med å videreutvikle og oppgradere de populære DNT-hyttene. Banken går nå inn med midler som vil bidra til planlagte utbedringer. De tre første årene er avtalen konkret knyttet til den betjente DNT hytta Sota Sæter, som ligger i Skjåk Kommune.

Samarbeidsavtalen gir oss også mulighet til å dra i gang aktiviteter til glede for både DNT-medlemmer og bankens kunder.

Som Fjellbank kunne vi ikke truffet bedre
- Å styrke lokal virksomhet har vært viktig i vår vurdering av samarbeidsavtalen. Reiselivet er ei stor og viktig næring i vårt område og et slikt prosjekt gir positive ringvirkninger. For banken er det viktig å tenke langsiktig, tenke hvordan vi kan utvikle oss på best mulig måte, slik at vi fortsatt kan være en selvstendig lokalbank, som støtter og driver frem lokalt næringsliv og som gir millioner tilbake til stort og smått i bygdene våre hvert år. Da må vi ha gode strategier og en av de var å velge en viktig og riktig samarbeidspartner i DNT Oslo og Omegn. Som Fjellbank kunne vi ikke truffet bedre. Vi jobber for veldig mye av det samme, det nære, det ekte, det solide. Dette samarbeidet ser vi veldig frem til.

Adm. Banksjef Unni Strand.

Nå blir det ny Spisesal på Sota Sæter!
Hytta har en fantastisk beliggenhet i Breheimen, i Skjåk Kommune. Her er det 86 sengeplasser fordelt på ulike eventyrlige bygg rundt et vakkert tun.

Nå blir det ny og større spisesal, men med samme vakre ustikten som før!

Utbedringen som har vært planlagt lenge, blir nå en realitet. Den nyeste delen av eksisterende spisesal skal rives. Den er for trang både for gjester og betjening, og den deler spisesalen i to nivåer med en trapp. I stedet får vi en ny større spisesal i samme plan som eksisterende eldste del. Dermed blir spisesalen tilgjengelig for alle og det blir plass til flere.

På sikt er det planer om et HC-toalett i samme plan som spisesalen. Dermed vil Sota ha et universelt utformet tilbud til dagsbesøkende. En større og romsligere spisesal gjør arbeidet enklere for serverings- og rengjøringspersonell, og spisesalen mer framkommelig for gjester, og det vil være mulig å dekke til flere på en gang, altså færre bordsetninger. Det blir også enklere å arrangere møter, konfirmasjoner, bursdagsfeiringer mm.

Bestyrerne gleder seg!
Ove og Silje Lilleengen fra Skjåk starter i 2019 som bestyrere og har satt i gang mange populære aktiviteter fra Sota Sæter. De har også et varmt engasjement for lokalmat og legger mye arbeid i å tilby gode måltider. Bestyrerparet gleder seg til å invitere sine gjester til ny og større spisesal.

Bestyrerfamilien på Sota Sæter
Bestyrerfamilien på Sota Sæter

Krevende tid å starte byggearbeid
I likhet med mange andre virksomheter har tiltakene for å hindre koronasmitte, rammet DNT Oslo og Omegn hardt. De betjente hyttene ble stengt og arrangerte turer ble avlyst denne vinteren. Den økonomiske situasjonen er svært vanskelig, men behovet for vedlikehold av DNT Oslo og Omegns 110 hytter stopper imidlertid ikke opp. Derfor gjennomføre foreningen enkelte prosjekter som er finansiert av eksterne midler.

Pengene vi bruker til utbygging av spisesalen på Sota Sæter oppgraderingen er øremerkede midler til dette formålet. Bidraget fra Lom og Skjåk Sparebank dekker nær halvparten av kostanden til utbyggingen og var avgjørende for at vi kunne starte prosjektet nå. Vi ser fram til et godt samarbeid med Fjellbanken i årene som kommer.

Eiendomssjef Jan Erik Reiten, DNT Oslo og Omegn

Lokale entreprenører
Dette prosjektet støtter det lokale næringslivet ved at lokale entreprenører er valgt. Bestyrerne Ove og Silje Lilleng er også Skjåkværinger – og utbyggingen gir flere muligheter i driften av Sota Sæter.
SEBB AS får jobben med graving, grunnarbeider, grunnmur og dekket.
Flaten Bygg AS står for alt trearbeid over dekket, samt forblending av grunnmur med naturstein.

- Ny spisesal blir ført opp i god lokal byggeskikk og vil stå godt til det særegne og bevaringsverdige miljøet på Sota Sæter. Dette blir et solid løft for Sota og et enda mer attraktivt sted for våre gjester.

Bygningssjef Anders Gjermo, DNT Oslo og Omegn.

Bygging vil pågå gjennom hele sommeren - men hytta holder åpent!
Byggeprosjektet starter opp i dag, 19. mai og vil pågå gjenom sommeren. Planen er å ferdigstille arbeidene i løpet av august.

Sota Sæter vil holde åpent som vanlig denne sommeren, selvsagt med nødvendige smitteverntiltak.
Ved svært få gjester vil den eldste delen av spisesalen kunne benyttes. Ved behov for mer plass vil det være mulig å dekke på til flere i Gjestehuset. Dette blir litt tungvint for bestyrerne, men det vil bli en god midlertidig løsning for gjestene.

Koselig, men trang spisesal på Sota Sæter i dag. Den nye blir like koselig og men med bedre plass!
Koselig, men trang spisesal på Sota Sæter i dag. Den nye blir like koselig og men med bedre plass! Foto: Jasemin Folvik Adem

Skrevet av Kari Merete Horne 19. mai 2020