Storsatsing på inkludering

Mellom 200.000 og 250.000 var innom festivalområdet i løpet av helgen.
Mellom 200.000 og 250.000 var innom festivalområdet i løpet av helgen.

I helgen deltok DNT Oslo og Omegn på Melafestivalen for første gang. Deltagelsen er på mange måter startskuddet for et omfattende inkluderingsarbeid.

Det var styremedlem Amjad Iqbal Hussain som tok initiativet til at DNT Oslo og Omegn skulle delta på festivalen. 

- Det er ikke til å legge skjul på at vi ikke har vært flinke nok til å nå ut til det multikulturelle Oslo. Melafestivalen er en glimrende mulighet i så måte, da den kan beskrives som et utstillingsvindu til mange av kulturene man finner i Oslo i dag, sier Iqbal Hussain som også lanserte idéen om en framtidig frilufts-Mela i regi av DNT Oslo og Omegn.

Styremedlem Amjad Iqbal Hussain, her sammen med familien, var blant de mange som la turen til Rådhusplassen.
Styremedlem Amjad Iqbal Hussain, her sammen med familien, var blant de mange som la turen til Rådhusplassen.

Daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, hyller initiativet fra Iqbal Hussain og mener dette er noe organisasjonen må ta alvorlig når man tar sikte på å være en viktig samfunnsaktør.

- DNT Oslo ønsker å være en viktig samfunnsaktør på mange områder. Jeg kan trekke fram områder som livskvalitet, helse og integrering. Integrering er viktig fordi vi ønsker å gi mennesker fantastiske opplevelser uavhengig av kultur og etnisk bakgrunn. Vi tror også at DNT Oslo som den store frivillige organisasjonen vi er, har en oppgave å gjøre med å trekke nye kulturer og stemninger inn i vårt arbeid, sier han.

Han erkjenner at arbeidet som er gjort med å inkludere flere grupper i DNT-familien ikke har vært tilstrekkelig bra. Noe Hoff Wikborg nå håper å endre på.

- DNT Oslo er ikke en lett tilgjengelig organisasjon for mennesker som ikke er vokst opp med friluftsliv. Skal vi ut til nye medlemmer er vi nødt å møte dem på de arenaene de er. Melafestivalen er et godt eksempel på hvordan vi kan  synliggjøre friluftslivet og dets goder til grupper vi tradisjonelt ikke når ut til, sier Hoff Wikborg. Han lover at dette er et felt som vil bli satset på i tiden som kommer.

Inkluderingsprosjekter:

- De fire årstider: Vi arrangerer bynære aktivitetsdager med ulike aktiviteter i Oslo Sør/Øst. 

- Bli med ut

- Go’ tur med DNT: Vi oppretter en turgruppe for voksne med minoritetsbakgrunn.

- Inkluderende aktivitetsdager: Aktivitetsdager for barn i asylmottak.

- Sprek fritid med DNT: Sponset deltakelse på våre aktiviteter for barn/unge.

- Inkluderingsprosjekt i sammerbeid med DNT Drammen: Friluftskurs og kommunkasjonsmateriell tilpasset flerkulturelle.

- Lek deg sprek