Byggestart på Finsehytta til våren

Vi har nå besluttet å starte byggeprosjektet på hovedhytta på Finse. Byggestart blir etter vintersesongen 2020. Det betyr at det blir vanlig drift på Finsehytta kommende vinter.

Våren 2020 starter byggeprosjektet på hovedhytta på Finse. I 2019 har vi bygget nye Brebua, som vil fungere som selvbetjeningshytte i hele byggeperioden.
Våren 2020 starter byggeprosjektet på hovedhytta på Finse. I 2019 har vi bygget nye Brebua, som vil fungere som selvbetjeningshytte i hele byggeperioden. Foto: Kari Merete Horne


Det har lenge vært et stort behov for oppgradering på Finsehytta
Det planlagte byggeprosjektet har blitt utsatt i flere år, fordi vi har slitt med å få på plass finansieringen. Et nytt og noe mindre prosjekt er nå utviklet i samarbeid med OBAS Vest AS og vi har fått på plass det meste av finansieringen.

Det er en stor glede å formidle at vi nå har besluttet igangsetting av byggeprosjektet:

"Nye Finsehytta får en betydelig oppgradering med blant annet større oppholdsrom, større spisesal og nytt kjøkken. Fasaden mot Finse Stasjon blir fornyet." - Anders Gjermo, bygningsjef i DNT Oslo og Omegn.

Vanlig drift vinteren 2020
Det blir vanlig drift på Finsehytta til vinteren, med følgende åpningstid: 1. mars til 19. april *
Kapasiteten i nye Brebua vil da være en del av den betjente Finsehytta.
*(Det er kun forhåndsbooking til helgen 17. - 19. april som er Skarverennshelgen)

Planlagt byggestart er 20. april 2020
Målsetteringen er at alle planer og byggetillatelse skal foreligge før påske, og at byggeperioden blir fra 20. april 2020 og fram til hytta ferdigstilles i løpet av 2021. I denne perioden blir den betjente Finsehytta stengt. Tidspunkt for åpning av nye Finsehytta vil bli bestemt i løpet av byggeprosjektets fase 1.

Nye Brebua vil være åpen i hele byggeperioden
I hele byggeperioden vil den nye selvbetjeningshytta Brebua være åpen for turfolk, og det vil være hyttevakt til stede i hele perioden. Hytta har 44 sengeplasser og ligger rett ved hovedbygningen.

Opphold på Brebua må bestilles i forkant. Dette fordi vi tror det vil bli stor pågang i forhold til kapasitetet. Vi vil åpne for forhåndsbooking av sengeplasser i løpet av januar. Les mer om nye Brebua.

Mer informasjon om byggeprosjektet på hovedhytta finner du under bildet:

Bygningssjef Anders Gjermo i DNT Oslo og Omegn gleder seg til byggestart på hovedbygningen. Her står han foran nye Brebua.
Bygningssjef Anders Gjermo i DNT Oslo og Omegn gleder seg til byggestart på hovedbygningen. Her står han foran nye Brebua.

Om prosjektet Nye Finsehytta
Sett fra utsiden skal midtre del av Finsehytta få et tilbygg i to etasjer på nordsiden, altså den siden som vender mot Finse stasjon. En mindre seksjon som i dag rommer tørkerom og dusjer skal bygges på med en etasje. Fasaden på sydsiden som vender mot Hardangerjøkulen forblir urørt.

Hytta vil få en betydelig oppgradering, men antall senger blir som i dag da vi har ikke tillatelse til å utvide kapasiteten.

Kort oppsummert

 • Tilbygg og påbygg gir oss totalt 380 kvm nytt areal til disposisjon.
 • Av de eksisterende arealene inne i Finsehytta skal 580 kvm bygges om.
 • Ny og universelt tilgjengelig hovedinngang
 • Større oppholds- og resepsjonsareal med universelt tilgjengelig toalett
 • To nye mindre stuer i 2. etg, som også kan brukes til kurs og klasserom
 • Større spisesal og nytt kjøkken
 • Nytt varemottak og en bedre vareflyt for kjøkkenet.
 • Dusjkapasiteten for gjester blir doblet.
 • 3 nye sovesaler i tilbygg (gamle sovesaler utgår)
 • Nye 2- og 4-sengs soverom i tilbygg
 • Nytt tørkerom, madrass- og lintøylager
 • Nye toaletter

Planlegger solenergi
Finsehytta ligger svært godt plassert og orientert i forhold til å utnytte solenergi. Vi håper å skaffe finansiering til solfangere som bidrag til produksjon av varmt tappevann og solceller som bidrag til å dekke opp noe av strømbehovet.


Tidligere planer skrinlagt
Nye Finsehytta blir ikke det store prosjektet vi drømte om – og som tidligere er omtalt som "Prosjekt Finse 2018". Dette var et  skisseprosjekt for fornyelse og ombygging av hele hytta, som ble tegnet av Asplan Viak. Vi håpet lenge på å få dette til, men lykkes dessverre ikke med finansieringen. Vi takker Asplan Viak for et godt og spennende samarbeid.


Finsehytta sett fra Finse stasjon: Det er den mitre delen av hytta som skal oppgraderes og få et tilbygg. Tilbygget vil bli godt synlig fra stasjonen. Fasaden som vender mot Jøkulen skal ikke endres. Bildet er tatt før bygging av nye Brebua.
Finsehytta sett fra Finse stasjon: Det er den mitre delen av hytta som skal oppgraderes og få et tilbygg. Tilbygget vil bli godt synlig fra stasjonen. Fasaden som vender mot Jøkulen skal ikke endres. Bildet er tatt før bygging av nye Brebua. Foto: DNT Oslo og Omegn

Skrevet av Kari Merete Horne 8. november 2019