Gråhøgdbu erstattes med ny hytte på Veslefjellet

Gråhøgdbu legges ned og erstattes av Veslefjellbua.
Gråhøgdbu legges ned og erstattes av Veslefjellbua. Foto: Marius Dalseg Sætre

For å gi villreinen bedre levekår erstatter DNT Oslo og Omegn selvbetjeningshytta Gråhøgdbu med Veslefjellbua. Merkingen på stiene og de stikka skiløypene som i dag går til Gråhøgdbu i høyfjellet tas også vekk. Med redusert ferdsel i de sentrale fjellområdene legges det til rette for at villreinen skal kunne bruke områdene mer enn i dag.

Mange hytte- og infrastrukturutbygginger i Rondane har ført til at villreinen er under press. Siden 2009 har Norsk institutt for naturforskning hatt et prosjekt der de har GPS-merket villrein i Rondane for å få mer informasjon om trekkruter og arealbruk. NINAs prosjekt viste at fylkesvei 27 over Venabygdfjellet var et av de største hindrene for villreinens sørlige trekk.

– Som det ofte er i mange av disse situasjonene så er det ikke DNT som er direkte skyld i at situasjonen er prekært dårlig. Her er det veien som er problemet, men så kommer Gråhøgdbu i tillegg og generer trafikk. Da er det gjerne lettere å flytte en DNT-hytte enn en vei eller en demning som vi ser i andre tilfeller. Ideelt sett ville nok DNT latt Gråhøgdbu stå, men man må tenke helhetlige løsninger, som her der man får et regime om stoppforbud på veien vinterstid og flytting av hytta, sier Vegard Gundersen som er seniorforsker i NINA.

HINDER FOR VILLREINEN

Fylkesvei 27 har i lang tid blitt sett som et av største hindrene for villreintrekket i Rondane. Den enkle tilkomsten har gjort at området er mye brukt av blant annet skiløpere, kitere og hundespann. Det er blitt innført parkeringsforbud på en 14-km-lang strekning fra Spidsbergseter til Gunstadsætra. Men reinens kryssing av fylkesvei 27 påvirkes av en rekke faktorer og flytting av Gråhøgdbu og omlegging av løypenettet er et tiltak for å prøve å forbedre dette. Lignende tiltak er gjort før med gode resultater. Breitjønnbu ble i 1996 flyttet til Jammerdalshøgda der Jammerdalsbu.

– Villreinproblematikken er viktig i Rondane generelt sett og det angår oss og mange andre. Det er bra at vi kan bidra til å bedre levevilkårene for villreinen, samtidig som vi kan opprettholde et godt tilbud til turgåerne, forteller Jan Erik Reiten som er eiendomssjef i DNT Oslo og Omegn.

Det er Reiten som har vært involvert i arbeidet fra DNT Oslo og Omegns side og han er godt fornøyd med resultatet de har kommet fram til.

– Hytten når nok et litt annet publikum nå. Den ligger en knapp kilometer fra bilvei og parkering, så det vil være en hytte som er lett å bruke for de som ikke kan gå så langt på tur, men likevel ønsker å bruke DNTs tilbud. Jeg vil tro den blir veldig populær blant barnefamilier blant annet. Den ligger også tett inntil Troll-løypa som vinterstid går fra Rondane til Lillehammer, sier Reiten.

Vegard Gundersen tror dette er en løsning som gagner alle parter.

– Dette håper vi blir en vinn-vinn-situasjon for alle parter. DNT har vært bakbundet på hendene sånn som situasjonen har vært og har ikke kunne utført så mye av arbeidet som de gjerne normalt sett ville gjort på hytta. Nå får DNT et større spillerom når hytten blir flyttet ut til randsonen av villreinterrenget, sier han og legger til:

– DNT er med i mange av styringsgruppene og har vært veldig konstruktive. De er strenge på at det må være dokumentasjon og fakta som ligger bak. Så de setter strenge krav, men det er viktig at man får dokumentert før man gjør et drastisk tiltak.

Det er Jon Halvor Midtmageli som har vært ansvarleg for regional villreinsplan i Oppland fram til han nå tar permisjon for å ta over som ordførervervet i Øyer kommune.

– Vi er veldig fornøyd med resultatet. Dette er en sak som har blitt jobbet med i mange år og det er en veldig god løsning vi har kommet fram til. Det er en gladsak for villreinen og det er en gladsak for DNT. De har hatt en trussel om å måtte flytte hengende over seg som trolig har preget driften av hytta. Nå får de en toppmoderne hytte med veldig fin beliggenhet, sier Midtmageli.

LANG PROSESS

Med så mange særinteresser involvert drar mange prosesser ut i tid, noe som også har vært tilfellet på Venabufjellet. Erik Winther har vært involvert i Ringebu fjellstyre siden 1970 og han erkjenner at åpningen av en ny hytte blir en stor dag for han.

– Jeg har fulgt stammen siden 1970 og flytting av hytta har vært diskutert mange ganger siden da. Jeg opp saken med DNT tilbake i 1976, så det er en historisk milepæl at vi har løst dette i forhold til konflikten som ligger til menneskelig bruk av et område med villrein. Jeg er invitert til åpningen av Jan Erik Reiten og han har gjort en helt enestående jobb. Han har bidratt stort til at dette lar seg gjøre og jeg tviler på at man hadde kommet fram til en løsning om det ikke var for han, forteller Winther og poengterer at i arbeidet har det vært involvert mange organisasjoner med egne særinteresser.

Reiten er enig i at det ideelt sett burde vært løst før. Han trekker fram en velvillig grunneier som en av de viktigste årsakene til framgangen.

– Det er en sak som har ligget og ventet en stund til den ble den gjenopptatt i 2016. Da inviterte fylkeskommunen til møte og etter det har det gått slag i slag med befaringer, søknader og bygging i år. Det har vært en veldig konstruktiv dialog hele veien der alle har vært opptatt av å komme fram til gode løsninger. Vi har møtt en grunneier som var velvillig og når vi først fant en egnet plass på tomta så har grunneieren støtta opp under tanken og vi kom fort fram til en avtale. Det har vært en medvirkende årsak til at det har gått så fort, så jeg vil rette en stor takk til Per Gunnar Forrestad, sier Reiten.»

Nå som Veslefjellbua åpner venter et nytt liv på friluftsmuseet Maihaugen på Lillehammer for Gråhøgdbu.