Sykkelkampanjen "Sykle med hue-vis hensyn"

Sykling i Marka
Sykling i Marka Foto: Magnus Nyløkken

Friluftslivs- og sykkelorganisasjonene i Oslo-området aksjonerer sammen for å gjøre det enda triveligere å gå og sykle i Marka. Søndag 23. august arrangeres sykkelkampanjen "Bruk hue – vis hensyn" for andre året på rad.

Formålet med sykkelkampanjen er å bidra til et trygt og trivelig Marka for alle. Svært mange har stor glede og helsemessig nytte av å sykle i Marka og sykling har sin helt naturlige plass på lik linje med andre marka-aktiviteter. Men aktiviteten må utøves på en slik måte at folk føler seg trygge og uten at naturen skades unødig. I fjor ble det derfor laget 10 sykkelvettregler og tre gode råd til de gående. Disse er ment som hjelp for å få enda bedre forhold for alle i skogen.

Kampanjen foregår søndag 23.august ved en rekke utfartssteder rundt Oslomarka.
Østmarka: Skullerudstua, Rustadsaga, Sarabråten og Mariholtet
Nordmarka: Sørkedalen skole P, Frognerseteren, Sognsvann, Ullevålseter og Hammeren

Lillomarka: Badedammen ved Grorud

Bærumsmarka: By i Lommedalen og Franskleiv.

Dersom du har lyst til å delta under kampanjen kan du gjerne ta kontakt med ansvarlig i administrasjonen, Dag Olav Brækkan på epost dob@dntoslo.no

Les mer om kampanjen her