Høstmøtet utgår - vi inviterer til nye møteplasser

Fest for de frivillige i DNT Oslo og Omegn.
Fest for de frivillige i DNT Oslo og Omegn. Foto: Kari Merete Horne

Vår forening har forandret seg mye de siste årene.  DNT Oslo og Omegn har hatt en stor vekst både i antall medlemmer og frivillige. Vi ønsker å invitere våre  frivillige og medlemmer til åpne og inkluderende møteplasser. Det tradisjonelle Høstmøtet utgår og nye møteplasser overtar.

DNT Oslo og Omegn har fokus på å styrke foreningens arbeid med frivillighet og å skape gode rammer for både rekruttering og ivaretakelse av våre frivillige. Foreningen satser derfor på å bygge åpne, inkluderende møteplasser som inviterer til god og bred deltagelse. De større årlige arrangementene som er åpne for alle vil være Frivillighetsfesten og Årsmøtet (generalforsamlingen).

 Frivillighetsfesten og utdeling av Ildsjelprisen
Festen arrangeres en gang per år og målgruppen er våre aktive frivillige. Her skal frivilligheten hedres og det skal være en hyggelig sosial arena for de frivillige.  I 2019 blir det frivillighetsfest på Breivoll gård lørdag 9. november. Her blir det utdeling av priser for Årets Ildsjel. Dette var en nyopprettet pris i jubileumsåret 2018.

Bli med å nominere kandidater til Årets Ildesjel!

Utvidet Årsmøte (generalforsamling)
Årsmøtet skal være en arena for våre aktive medlemmer og tillitsvalgte. Målet er at alle organisasjonsledd og utvalg/komiteer
 er representert her. Her vil det som tidligere har vært fokus for høstmøte slås sammen med den tradisjonelle generalforsamlingen, og det jobbes med å finne en fin og engasjerende form på dette.

Arrangementet vil derfor bestå av en formell generalforsamling og et mer uformell del med underholdning og utdeling av hederstegn. Fortjenesteknapp og Hederstegn vil bli utdelt på Årsmøtet.

Årets Ildsjel er en ny pris, som ble opprettet i jubileumsåret 2018. Bildet er fra Høstmøtet i 2018. Fra venstre: Jan Ellingsen, Kristine Stordal, Ragnhild GJerve og Mehdi Maghsoudi. Prisen skal i år deles ut på Frivilligfesten den 9. november.
Årets Ildsjel er en ny pris, som ble opprettet i jubileumsåret 2018. Bildet er fra Høstmøtet i 2018. Fra venstre: Jan Ellingsen, Kristine Stordal, Ragnhild GJerve og Mehdi Maghsoudi. Prisen skal i år deles ut på Frivilligfesten den 9. november. Foto: Eivind Haugstad Kleiven
Fra Høstmøtet i Gamle Logen, november 2018. Fra venstre: Svein Aaseng, Beate Øygarden, Einar Skage Andersen og Birger Baisgård. Utedling av hederstegn skal nå skje i forbindelse med arrangement på Årsmøtet i april.
Fra Høstmøtet i Gamle Logen, november 2018. Fra venstre: Svein Aaseng, Beate Øygarden, Einar Skage Andersen og Birger Baisgård. Utedling av hederstegn skal nå skje i forbindelse med arrangement på Årsmøtet i april. Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Skrevet av Kari Merete Horne 4. oktober 2019