Pressemelding vedrørende fallulykke i forbindelse med tur i regi av DNT Oslo og Omegn

Foto: Sindre Thoresen Lønnes

— Det er med sorg vi må melde at det har vært en dødsulykke i forbindelse med en av våre fellesturer på Hurum. En eldre dame omkom som følge av en fallulykke. Nødetater kom raskt til stedet og det ble forsøkt å gi hjerte- og lungeredning, men livet sto ikke til å redde. Kriseteam fra stedlig kommune kom og tok kontakt med turfølget, sier Henning Hoff Wikborg, daglig leder i DNT Oslo og Omegn.

DNT Oslo og Omegn arrangerer ukentlige seniorturer. Turene blir arrangert på forskjellige steder hver uke og ledes av DNTs turledere. Våre turledere er erfarne og har utdanning som nærturledere.

DNT Oslo og Omegn opprettet et pårørendesenter for turfølget og pårørende slik at disse ble ivaretatt på en best mulig måte.

Pårørende ble varslet via politiet.

Ved øvrige henvendelser viser vi til Politiet.