Møtested: Marka

Stian Berger Røsland (H) og resten av byrådet la tirsdagens byrådsmøte til Marka.
Stian Berger Røsland (H) og resten av byrådet la tirsdagens byrådsmøte til Marka.

Tirsdag ønsket byrådsleder Stian Berger Røsland (H) tradisjonen tro velkommen til det ukentlige byrådsmøte. Men istedenfor å finne seg til rette i det vante møterommet på Oslo Rådhus slo de seg ned ved et bord i Marka med luftig panoramautsikt over hovedstaden. 

Bakteppet for byrådsmøtet i Marka var invitasjonen fra Oslo og omland friluftsråd som ønsket å få vist fram hva friluftslivet gjør og forutsetningene for utviklingen av friluftslivet i Oslo-området. Sammen med DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Skiforeningen dro derfor politikerne på befaring i Marka, før Berger Røsland inviterte til tidenes første byrådsmøte i Marka.

I sine nye møtelokaler var byrådslederen klar på at Marka har en uvurderlig betydning for Oslos befolkning.

- Marka har stor betydning for hele Osloregionens befolkning, og friluftslivet har stor betydning for trivsel og folkehelse. Tilgangen på marka og sjøen er noe av det flotteste og viktigeste for Oslos befolkning, og blir bare viktigere i en by som vokser.

Byrådslederen trakk også fram de frivillige organisasjonene i Oslo som tilrettelegger for bynært friluftsliv understreker at samarbeidet med kommunen vil bli stadig viktigere i framtiden.

- Frivillige organisasjoner spiller en avgjørende rolle for friluftstilbudet i Oslo og Marka. Det er viktig for oss å spille på lag med frivillige organisasjoner som bidrar til å utfylle det offentlige tjenestetilbudet. Vi ønsker å legge til rette for et forutsigbart og langsiktig samarbeid med frivillige organisasjoner, sier han.

Røslands ord gledet Henning Hoff Wikborg som er daglig leder i DNT Oslo og Omegn. Som Røsland tror også han at samspillet mellom kommunen og de frivillige organisasjonene vil bli enda viktigere i årene som kommer.

- Det er viktig at kommunen ser oss som en partner som kan bidra til fysisk aktivitet og friluftsglede. Viktigheten av at befolkningen har tilbud som bidrar til økt livskvalitet skal ikke undervurderes og det tror jeg politikerne vet. Og her vil samarbeidet mellom DNT Oslo og Omegn og Skiforeningen opp mot kommunen være meget viktig i årene framover, sier Hoff Wikborg.