Iungsdalshytta med DNTs første mikrokraftverk 

Nå er vannkraftverket hovedstrømkilde på Iungsdalshytta.
Nå er vannkraftverket hovedstrømkilde på Iungsdalshytta. Foto: Sindre Thoresen Lønes

DNTs første mikrokraftverk ble satt i prøvedrift i september og fungerer etter planen. Dermed kan dieselaggregatet pensjoneres og hytta gå over til fossilfri produksjon av elektrisk strøm. Gjestene vil nå oppleve at støy fra dieselaggregatet ikke lenger forstyrrer idyllen.

Fra og med vintersesongen 2018 er dieselaggregat som hovedstrømkilde ved Iungsdalshytta historie. Fra nå vil det meste av energibehovet på hytta dekkes av det nye vannkraftverket.

Støy og eksos fra aggregatet vil ikke lenger forstyrre idyllen, og arbeid og risiko ved transport og lagring av 17 000 liter diesel er opphørt. I tillegg leverer kraftverket strøm døgnkontinuerlig, ikke kun på dagtid slik aggregatet gjorde.

Inngrepene fra bygging av kraftverket er minimale. Kraftverket har ingen damkonstruksjoner, og ingen synlige rørgater. Selve turbinen har fått et eget lite hus nede i vannkanten av Djupsvatnet, mellom turisthytta og stølen. Der er det også blitt plass til en liten badstue som en ekstra bonus til de besøkende. 

Mikrokraftverket får også en betydning for stølsdriften ved at det er med og sikrer at kortreiste, gode stølsprodukter fortsatt kan settes på matbordet på turisthytta. 

Endelig stille påske  

Det blir også den første påsken på 36 år at gjestene bor på hytta uten støy og lukt fra et dieselaggregat. Daglig leder i DNT Oslo og Omegn, Henning Hoff Wikborg, er glad for å endelig realisere planene som har eksistert siden åttitallet.  

DNT diskuterer nå flere muligheter for fornybar energi på hyttene. Både pellets, solcellepanel og vindkraft diskuteres, i tillegg til mikrokraftverk.    

– Målet er å redusere utslippene og fotavtrykkene våre. Tilleggseffektene er billigere drift, mindre transport, mindre støy og færre oppgaver for bestyrerne, forklarer Wikborg.  

Betydelig økonomisk støtte utenfra

Mikrokraftverket har kostet omkring 5,7 millioner kroner. Dette er mange penger for en friluftslivsorganisasjon. Heldigvis har vi mottatt betydelig støtte utenfra. DNT Oslo og Omegn takker Sparebankstiftelsen DNB, Olav Thons DNT-stiftelse og Kulturdepartementet (spillemidler). Uten disse bidragsyterne hadde det ikke blitt noe mikrokraftverk på Iungsdalshytta.

Iungsdalshytta fyller 100 år i 2018, samme år som DNT fyller 150 år. 100-åringen og mikrokraftverket ble feiret lørdag 10. mars på Iungsdalshytta.

Mikrokraftverket sikrer stølsdriften og kortreiste matvarer på bordet.
Mikrokraftverket sikrer stølsdriften og kortreiste matvarer på bordet. Foto: Mari Kolbjørnsrud
Fra byggeperioden.
Fra byggeperioden. Foto: Anders Gjermo
Denne påsken kommer gjestene til å merke at støyen fra dieselaggregatet er borte.
Denne påsken kommer gjestene til å merke at støyen fra dieselaggregatet er borte. Foto: Sindre Thoresen Lønnes

Skrevet av Siri G. Bekkhus 11. mars 2018