Bli med på generalforsamling

Bella Engen skal sammen med Helene Bugge og Vibeke Sælen holde et film- og lysbildeforedrag på generalforsamlingen.
Bella Engen skal sammen med Helene Bugge og Vibeke Sælen holde et film- og lysbildeforedrag på generalforsamlingen.

DNT Oslo og Omegn inviterer til Generalforsamling onsdag 29. april kl 1830 i foreningens lokaler i Storgata 3 i Oslo sentrum. Det blir gjennomgang av årsberetning og valg. På slutten av møtet blir det bildeforedrag fra dugnadsarbeidet på fjellet.

PROGRAM:
› Årsberetning for 2014
› Regnskap for 2014
› Valg
› Valg av revisor og fastsettelse av revisors honorar
› Eventuelle innkomne forslag

Et glimt fra dugnadsarbeidet
Etter generalforsamlingen får vi se lysbilder og film fra dugnadsarbeidet på fjellet, ved Vibeke Selen og Bella.

Vibeke viser bilder fra alle sine år med dugnadsjobbing og Bella Engen har laget videoer fra vardedugnader i Jotunheimen og Breheimen.

Enkel bevertning.

Alle medlemmer ønskes velkommen!

Saksdokumenter vil ligge til gjennomsyn i Turinformasjonen, DNT Oslo og Omegn. Saksdokumentene kan også lastes ned her. 

Virksomhetsrapport for DNT Oslo og Omegn, med styrets årsberetning

Saksdokumenter til Generalforsamlingen 29. april 2015