Avvikling av turer til Svalbard

Foto: Marius Dalseg Sætre

Det er viktig for en organisasjon som DNT Oslo og Omegn å være miljøbevisst i det vi gjør. I vår strategi har vi sagt at alle våre tilbud skal tilrettelegges på en slik måte at man begrenser det miljømessige fotavtrykk i størst mulig grad.

For bare to år siden var det derfor naturlig for foreningen å kutte ut alle våre turer til utlandet. Videre har det vært viktig for oss å utvikle energiforsyningen på våre hytter på en best mulig måte i forhold til miljøet. Hver dag jobber vi for å finne gode klimavennlige energiløsninger på våre hytter. Vi benytter oss i stor grad av felles transport på våre turer til fjellet. I tillegg utvikler vi stadig vårt tilbud i bynære strøk og bidrar på den måten til mer kortreiste friluftsopplevelser.

Dessverre ser vi at vi fremdeles har noen tilbud som kan oppfattes ikke å være i tråd med vårt ønske om å være en organisasjon med et sterkt miljøengasjement. Vi har to turer til Svalbard vinteren 2018 som vi skjønner at det kan stilles spørsmålstegn ved i et miljøperspektiv. Dette har vi forståelse for. Når vi ser at tilbudet ikke er helt i tråd med vårt ønske om å være miljøbevisst, er det viktig for oss å se nærmere på dette. Turene til Svalbard er nå vurdert og vi har bestemt at turene ikke reflekterer vårt arbeid med å dyrke frem et mer miljøvennlig friluftsliv. Beslutningen er derfor ikke vanskelig å ta, våre turer til Svalbard vil ikke bli videreført. Fra og med 2019 vil ikke DNT Oslo og Omegn lenger tilby turer til Svalbard.

Visjonen til DNT Oslo og Omegn er «Naturopplevelser for livet». Det fremgår også av formålsparagraf at vi skal drive et naturvennlig friluftsliv. Det betyr mye for oss å være en tilbyder og forvalter av norsk natur hvor vi bidrar til å ta vare på den flotte naturen vi har til kommende generasjoner. Det er også avgjørende at vi tar hensyn til klimautfordringer vi står overfor. Skal vi sikre at mennesker i fremtiden skal få nettopp dette, «naturopplevelser for livet», må vi bidra til å miljøansvar. Vi har allerede kuttet ut utenlandsturer og vil nå avvikle turer til Svalbard.