Uke 17: Føremelding for Femundsmarka

26.04:

SNO melder om fortsatt vinter og brukbart føre i Femundsmarka. Men det begynner å bli lite snø i de lavereliggende områdene, så med mildvær blir det nok fort bart. Isene er fortsatt bra og vil nok ligge en stund fortsatt på de fleste vannene, men på vassdragene er nå isen usikker der den fortsatt ligger.

Tilsyn på Røvollen melder om farbare forhold på ski i Femundsmarka. Vær forsiktig med å gå ut på vannene. Spesiellt ved odder og nes kan isen være usikker.