Uke 9: Føremelding for Breheimen

01.03: 

Det har vært en mild periode den siste halvannen uken som har fått stabilisert usikker snø i fjellsidene. Fra onsdag av kommer kuldegradene på ny og påfyll av mer snø.   

Vest i Breheimen, mot Trulsbu, er det litt mindre snø. Vest på Sognefjellet, i området rundt Stølsdalen, er det også mindre snø enn normalt på denne tiden av året.