Klassikeren i Jotunheimen Jotunheimen - Classic

Fellestur

Fra dato
24. juli kl. 10:25
Til dato
31. juli
Vanskelighetsgrad
Krevende  
Passer spesielt for
Voksne
Turtyper
Fellestur, Fottur, Jotunheimen, Hyttetilhytte, Fjelltur
Arrangører
DNT Oslo og Omegn, Gjendebu , Gjendesheim , Glitterheim
Turområde
Jotunheimen (se kart)
Turkode
11642
Dette arrangementet er over!

Uten tvil er dette den klassiske rundturen i Jotunheimen! Her får vi med oss både Glittertind, Bukkelægret og Besseggen og en rekke koselige hytter. Med disse høydepunktene kommer dette til å bli en fantastisk opplevelse, med spektakulære utsikter. God kondisjon er viktig for å få glede av turene! For våre utenlandske medlemmer er denne turen spesielt populær og gir derfor et rikt og variert turfølge.  

PROGRAM:

Dag 1: Ankomst Gjendesheim
Oppmøte ved plattformen på Bussterminalen 20 minutter før avreise. Se på monitor for plattform. Avreise med buss (Valdresekpressen) kl. 13.05 til Gjendesheim (994 moh), ankomst kl. 17.50.

Dag 2: Gjendesheim - Glitterheim, ca. 22 km, ca 8t
En virkelig klassiker blant jotunheimsvandrere er denne turen. Underveis passerer vi to flotte fjellsjøer, Bessvatnet og Russvatnet.
Vi går opp mot Gjendehalsen, gjennom Hestlægerskaret til Glitterheim (1374 moh).

Dag 3: Glitterheim
Opphold Glitterheim. Hvis været spiller på lag mulig tur til Glittertind (2452 moh), Norges andre høyeste topp.

Dag 4: Glitterheim - Spiterstulen, ca. 14-15 km, ca 5t
Opp Veodalen, over Skautflya (1550 m) og ned til Jotunheimens eldste og største turisthytta, Spiterstulen (1104 moh).

Dag 5: Spiterstulen - Leirvassbu, ca 16 km, ca 5-6t
Opp Visdalen, gjennom Kyrkjeglupen (1460 m) og frem til Leirvassbu (1400 moh).

Dag 6: Leirvassbu - Gjendebu, ca 19 km, ca 6t
Over Høgvaglen (1518 m), forbi Langvatnet og ned Storådalen til Gjendebu (984 moh).

Dag 7: Gjendebu - Memurubu, ca 10 km, ca 5t
Bratt opp Bukkelægret og over Sjugurdtind (1443 moh) til Memurubu (984 moh).

Dag 8: Hjemreise fra Memurubu - Gjendesheim, ca. 14 km, ca 8t
Bratt opp fra Memurubu, og over Besseggen på en av Norges mest populære turstier. Stien går i ur og det er noen luftige partier på vei til Gjendesheim (994 moh).
Buss fra Gjendesheim (Valdresekspressen) kl. 17.30 til Oslo Bussterminal, ankomst kl. 22:10.

Vi tar forbehold om endringer i programmet!

Generell informasjon

Pris:
Kr 8.083,- fra/til Gjendesheim
Kr 9.128,- fra/til Oslo
Ikke-medlemstillegg kr. 700,-. Bli medlem i DNT.
Turpakken inkluderer: Overnatting, turleder, alle måltider (frokost, niste/termos, vanligvis tre-retters middag) med unntak av: Første dag kun middag, siste dag kun frokost+niste/termos. Husk nistepakke første dag. 

Gradering av turen: rød
Sommerfjellet er vakkert, men selv den enkleste fotturen kan bli krevende med utfordrende vær. Snø og dårlig vær kan skje også på sommeren. Med riktig og godt utstyr er det oftest disse turene man husker best og som gir godt samhold og gode historier. Pakk sekken riktig og smart.

Nødvendig spesialkost: Gi beskjed ved påmelding!

Annet:
Denne turen er også presentert i vårt engelske program.

Kart og ruteinformasjon:
Turkart Jotunheimen Aust og Vest 1:50.000.
Sjekk ut.no for oppdatert kart- og ruteinformasjon.

Pakkeliste sommer:
Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det riktig og viktig bekledning og utstyr i sekken. Vi viser derfor til vår pakkeliste sommer
Kart kan kjøpes i vår Turinformasjon eller på Nettbutikken.

Viktig informasjon om fellesturer sommer:
Før du melder deg på en tur les: viktig informasjon fellesturer sommer
NB! Vi gjør oppmerksom på at denne turen også er presentert i det engelske programmet.

 Vilkår for deltakelse på fellesturer:
 Når du melder deg på denne turen bekrefter du at du har lest og aksepterer vilkårene som er beskrevet i "Vilkår for deltakelse på fellesturer med DNT i Norge".

This is without doubt one of our most traditional hikes! Visit the heart of Jotunheimen National Park and experience one of Norway’s highest summits Glittertind. The scenic walk across the Besseggen ridge, is also a part of the program. This will be a fantastic experience if you are in good physical shape and sure-footed! Accommodation in staffed lodges.

PROGRAM

Day 1: Arrival Gjendesheim
Meeting point at Oslo Bus Terminal at the platform 20 minutes before departure. Look for the correct platform on the monitor. Departure 13.05 with Valdresekspressen to the lodge Gjendesheim, arrival 17.50.

Day 2: Gjendesheim - Glitterheim, approx 22 km, approx 8h
Hike from Gjendesheim (984 m.a.s.l.), up towards Gjendehalsen and further north to Russvatn (1175 m.a.s.l.), through the pass "Hestlægerskaret" to the lodge Glitterheim (1374 m.a.s.l.).

Day 3: Glitterheim
Extra night at Glitterheim. Climb Norway's second highest peak, Glittertind (2464 m.a.s.l.) if the weather conditions are ok. Elevation of +1100, -1100.

Day 4: Glitterheim - Spiterstulen, approx 14-15 km, approx 5h
Hike across Skautflya (1550 m.a.s.l.) and down to the lodge Spiterstulen (1104 m.a.s.l.), 5 hrs. Spiterstulen has a indoor pool and sauna.

Day 5: Spiterstulen - Leirvassbu, approx 16km, approx  5-6h
Hike up the valley, Visdalen, through Kyrkjeglupen (1460 m.a.s.l.) and on to the lodge Leirvassbu (1401 m.a.s.l.).

Day 6: Leirvassbu - Gjendebu, approx 19 km, approx 6h
Hike across Høgvaglen (1445 m.a.s.l.). Down the valley Storådalen to the lodge Gjendebu (984 m.a.s.l.), which is situated by the beautiful lake, Gjende.

Day 7: Gjendebu - Memurubu, approx 10 km, approx 5h
Hike steep up Bukkelægeret, crossing the peak Sjugurdtinden (1450 ma.s.l.) and down to the lodge Memurubu (984 m.a.s.l.). Some steep parts.

Day 8: Memurubu - Gjendesheim, approx 14 km, 8h. return to Oslo
Hike steep up from Memurubu, across the famous Besseggen Ridge and over Veslfjellet (1743 m.a.sl.) to the lodge Gjendesheim. Scree and some steep parts.
Departure by bus from Gjendesheim 17.30, to Oslo Bus Terminal, arrival 22.10.

Programme subject to alteration.

Price:
NOK 8.083,- from/to Gjendesheim
NOK 9.128,- from/to Oslo.
Additional non-member price NOK 700,-. Sign up for DNT-membership.
The package includes: Accommodation, tour leader, all meals (breakfast, sandwich/thermos, normally three-courses dinner) except of: First day only dinner and last day only breakfast, sandwich/thermos.Remember to bring a lunchpacket the first day. 

Tour grading(red)
The mountains in the summertime is beautiful, but even the easiest hike can be difficult with challenging weather. There is a good chance for snow even in the summertime. With proper and good equipment it is often these trips you remember best and providing good cohesion and good stories. Pack your bag right and smart.

Necessary special diet: Give notice when you book your tour!

Map and route descriptions:
The map Jotunheimen Aust 1:50 000 and Jotunheimen Vest 1:50 000.
Please see ut.no (in English with Google translate) for updated map and route descriptions. You can purcase maps from our web.shop or get map information by contacting our DNT Tour Information Centre.

What to bring:
Due to safety measures we require that you bring the appropriate and necessary clothing and equipment in your backpack. Please see our recommendet Summer hiking gear list

Generel information:
Please read this information before booking:"Important information for summer tours".
When participating on this tour, you acknowledge that you have read and accepted our terms and conditions: "General information".

Klassikeren i Jotunheimen

Uten tvil er dette den klassiske rundturen i Jotunheimen! Her får vi med oss både Glittertind, Bukkelægret og Besseggen og en rekke koselige hytter. Med disse høydepunktene kommer dette til ...

Kontaktinformasjon: